Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Wadowic-2019

Turniej rozgrywany jest w ramach Grand Prix Wadowic w Szachach o Puchar Burmistrza Wadowic: Turniej Główny

Zadanie zostało dofinansowane że środków Gminy Wadowice

Patronat honorowy: Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński

I. Organizator: Działający przy Ognisku TKKF ?Leskowiec? Wadowice ?Klub Szachowy ?Wieża?

II. Termin i miejsce:30.03.2018 (sobota) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach os. Kopernika 10

Runda:1 godz.10.15 . Przewidywane zakończenie 15.00-15.30.

III. System rozgrywek i tempo gry: System szwajcarski na dystansie 11 rund,- Tempo gry: 5?+3?

Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.


IV. Warunki uczestnictwa:

Turniej ma charakter otwarty. Ilość uczestników ograniczają warunki lokalowe,(max.80 uczestników) pewność udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter, następnie wpłacenie wpisowego na konto klubu i potwierdzenie obecności na sali turniejowej w dniu zawodów do 10.00 !!!, po tej godzinie zapisywani do turnieju będą zawodnicy bez wcześniejszego zgłoszenia. Możliwy jest udział spóźnionych zawodników od drugiej rundy.

Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela informacji także Adam Madej Tel.602 178 906 email: madadm@op.plV. Wpisowe: Wpisowe wpłacone na konto klubu do dnia 26.03. wynosi 20zł. (z dopiskiem: Puchar Burmistrza)

Bank PEKAO SA w Wadowicach 06124041971111000046971681
- Wpisowe pobierane na sali turniejowej w dniu zawodów: 30zł.
- Z opłaty wpisowego są zwolnieni GM,WGM,IM,WIM.
- Członkowie klubu ?WIEŻA? z opłaconą składką członkowską oraz uczniowie biorący udział w płatnym szkoleniu szachowym są zwolnieni z opłaty wpisowego.

VI. Nagrody: I - Puchar+600 zł, II - 500 zł, III - 400 zł, IV - 300 zł, V- 200 zł. VI- 100 zł.
- najlepsza kobieta- nagroda rzeczowa.
- klasyfikacja rankingowa(FIDE) nagrody rzeczowe: 2000 - 1851
1850 - 1701

1700 - 1551

1550 - 1401

1400 - 1251

1250 - bez ranking FIDE

- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na sali podczas zakończenia turnieju, nagrody nie będą łączone.

VII. Inne:
- W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
- Więcej informacji ,fotki i wyniki z rozegranych turniejów oraz aktualności szachowe na stronie internetowej klubu: www.wiezawadowice.za.pl Facebook grupa Wieża Wadowice: www.facebook.com/groups/1096450593705855/
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Zapisując się na turniej, uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie danych na potrzeby zawodów zgodnie z RODO, a w szczególności na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju, utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów w związku z promocją turnieju.

- Kibice mogą przebywać na sali gry.

- Osoby (kluby) ubiegające się o faktury proszone są o podanie wszystkich danych niezbędnych do ich wystawienia (nazwa klubu/organizacji, dokładny adres, NIP) na adres email:madadm@op.pl

- Podczas trwania turnieju będzie czynny bufet.(bezpłatna kawa, herbata, ciastka)

- Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów w całości.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023