Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny

Grand Prix Wadowic w Szachach Fischera o Puchar Starosty Powiatu Wadowickiego

Turniej Główny

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH

1. Organizator: Ognisko TKKF ?Leskowiec? oraz działający przy Ognisku Klub Szachowy ?Wieża?.

2. Miejsce i termin: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach os. Kopernika 10
5.04.2019r.(piątek) 1 runda godz. 17:15

3. Tempo gry; 5?+3? na posuniecie. System szwajcarski-11 rund.

4. Warunki uczestnictwa:

Turniej ma charakter otwarty. Ilość uczestników ograniczają warunki lokalowe,(max.70 uczestników) pewność udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter, następnie wpłacenie wpisowego na konto klubu i potwierdzenie obecności na sali turniejowej w dniu zawodów do 17.00 !!!, po tej godzinie zapisywani do turnieju będą zawodnicy bez wcześniejszego zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela informacji także Adam Madej Tel.602 178 906 email: madadm@op.pl

5. Wpisowe: Wpisowe wpłacone na konto klubu do dnia 3.04. wynosi 20zł. (z dopiskiem: Puchar Starosty)
Bank PEKAO SA w Wadowicach 06124041971111000046971681
- Wpisowe pobierane na sali turniejowej w dniu zawodów: 30zł.
- Z opłaty wpisowego są zwolnieni GM,WGM,IM,WIM.
- Członkowie klubu ?WIEŻA? z opłaconą składką członkowską oraz uczniowie biorący udział w płatnym szkoleniu szachowym są zwolnieni z opłaty wpisowego.

6. Nagrody: I -400 zł+puchar, II - 300 zł, III - 200 zł, VI-100 oraz nagrody rzeczowe.

7. Więcej informacji ,fotki i wyniki z rozegranych turniejów oraz aktualności szachowe na stronie internetowej klubu: www.wiezawadowice.za.pl Facebook grupa Wieża Wadowice: www.facebook.com/groups/1096450593705855/
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks PZSzach.
- Zapisując się na turniej, uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie danych na potrzeby zawodów zgodnie z RODO, a w szczególności na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju (wraz ze sprawozdawczością), utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów w związku z promocją turnieju.

8.Zasady gry
Szachy fischerowskie mają te same zasady, co normalne szachy. Używamy tych samych figur, ruszają się one tak samo, tak samo chodzi o zamatowanie króla przeciwnika, tak samo mamy szacha, pata, en passant, promocję pionów, regułę 50 posunięć itd itp. Od zwykłych szachów różnią się tylko dwoma rzeczami:
* ustawieniem początkowym,
* zasadami robienia roszady.

Ustawienie początkowe
Ustawienie początkowe jest zmienne. Pionki stoją normalnie a figury w pierwszym (białe) i ósmym (czarne) rzędzie, ale rozstawienie figur jest losowane.
Przy losowaniu rozstawienia figur obowiązują następujące reguły:
* ustawienie białych i czarnych jest takie samo (tj. losujemy ustawienie białych, a czarne ustawiamy na jego podstawie, stawiając w każdej kolumnie taką samą bierkę, jaką mają postawioną białe),
* gońce muszą być różnopolowe,
* jedna z wież musi być na lewo, a druga na prawo od króla.
Daje to w sumie 960 możliwych pozycji początkowych (jedną z nich jest pozycja standardowa, jeśli akurat ona zostanie wylosowana, partia nie różni się niczym od partii normalnych szachów).

Roszada
Zasady robienia roszady muszą uwzględniać różnorodne pozycje początkowe króla i wież (wyobraźmy sobie choćby roszadę przy ustawieniu początkowym króla na c1 a wież na b1 i f1). Obowiązują w sumie te same, co w normalnych szachach, tylko szerzej interpretowane:
?po roszadzie król i wieża stoją jak w normalnych szachach - niezależnie od tego, gdzie stały przed roszadą, po krótkiej roszadzie król stoi na g1 (czarny na g8) a wieża na f1 (f8) a po długiej roszadzie król stoi na c1 (c8) a wieża na d1 (d8),
* ani król, ani roszująca z nim wieża, nie mogły wykonywać wcześniej żadnego ruchu,
* król nie może być pod szachem,
* pomiędzy królem a wieżą nie może stać żadna bierka (własna ani przeciwnika), wolne muszą być też pola końcowe (z wyjątkiem sytuacji, gdy na polu końcowym stoi druga z roszujących bierek),
* w wyniku roszady król nie może wejść pod szacha, nie może być też pod szachem żadne z pól, przez które przechodzi roszując.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023