Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 4 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA ŻAROWA

W SZACHACH

Turniej w ramach I Cyklu Szachowego Ziemi Świdnickiej

Żarów, 6.04.2019

1. Organizator

GLKS Goniec Żarów, Szkoła Podstawowa w Żarowie


2. Miejsce turnieju

Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 (obok basenu krytego)


3. Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE.


4. Uczestnictwo

W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.

W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy urodzeni w latach 2001-2003 (dozwolony jest start juniorów młodszych).

W grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2004 lub młodsi.

W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2008 lub młodsi.

W grupie D mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2010 lub młodsi.


Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł (zawiera opłaty klasyfikacyjno - rankingowe oraz na zwiększenie puli nagród w I Cyklu Szachowego Ziemi Świdnickiej).

Zawodnicy z klubu Goniec Żarów - 5 zł (opłata do nagród w I Cyklu).

Zgłoszenia w serwisach turniejowych:

Grupa A: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1990

Grupa B: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1991

Grupa C: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1992

Grupa D: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1993

Zapisy do turnieju tylko do 4 kwietnia.5. System rozgrywek

Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim:

Grupa A na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund na zawodnika, turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

Grupa B, C i D na dystansie 6 rund. tempem 30 minut na zawodnika, możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej6. Nagrody

Grupa A - nagrody rzeczowe minimum do 3 miejsca osobno dla mężczyzn i kobiet

Grupa B, C i D - nagrody rzeczowe minimum do 6 miejsca osobno dla chłopców i dziewczynek

Dokładny układ nagród będzie wywieszony po 3 rundzie.7. Terminarz turnieju

sobota 6.04.2019

8:45-9:15 - Potwierdzenie udziału

9:30 - Otwarcie Turnieju i 1 runda

Osoby, które spóźnią się z potwierdzeniem mogą ewentualnie rozpocząć grę od 2 rundy.

Kolejne rundy będą się rozpoczynać 5 minut po zakończeniu ostatniej partii, wręczenie nagród odbywać się będzie osobno dla każdej grupy, ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie turniejowej.


8. Sposób przeprowadzenia zawodów

O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:

a) średni Buchholz,

b) Buchholz,

c) Liczba zwycięstw,

d) Ranking uzyskany PZSzach9. Pozostałe ustalenia:

- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

- w turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym

- dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.

- wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na późniejsze zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju oraz wyników turniejowych w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą

- zawodnicy, którzy nie posiadają jeszcze numeru CR (Centralny Rejestr PZSzach) są zobligowani (w przypadku niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie) do wypełnienia Formularza Rejestracji w CR PZSzach, formularz dostępny będzie u sędziego zawodów.

- ilość miejsc ograniczona do 120, decyduje kolejność zgłoszeń.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022