Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


CZEKOLADOWY TURNIEJ SZACHOWY W HETMANIE
7 kwietnia 2019 r. (niedziela)

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP)

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN:
7 kwietnia 2019 r. (niedziela)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci bez kategorii szachowej lub rankingiem PZSzach co najwyżej 1400.

PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda godz. 10:00.
Zakończenie turnieju około 14:00.

WPISOWE: 20 PLN

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 78 3333 900, e-mail: rafal@siwik.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, tempo gry wynosi 20 min na partię + 10 sek./ruch (delay).
Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.
W turnieju można zdobyć kategorie szachowe: V i IV.

SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje czekoladę. Trzech najlepszych zawodników oraz trzy najlepsze nienagrodzone dziewczynki otrzymują nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona jest do 50 osób ? decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.
CZEKOLADOWY TURNIEJ SZACHOWY W HETMANIE
7 kwietnia 2019 r. (niedziela)

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN:
7 kwietnia 2019 r. (niedziela)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci bez kategorii szachowej lub rankingiem PZSzach co najwyżej 1400.

PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda godz. 10:00.
Zakończenie turnieju około 14:00.

WPISOWE: 20 PLN

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 78 3333 900, e-mail: rafal@siwik.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, tempo gry wynosi 20 min na partię + 10 sek./ruch (delay).
Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.

SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje czekoladę. Trzech najlepszych zawodników oraz trzy najlepsze nienagrodzone dziewczynki otrzymują nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona jest do 50 osób ? decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023