Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Nr 1
III MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W SZACHACH NA 2019 ROK

A. INDYWIDUALNE MP SENIORÓW OD 55 DO 65 LAT
B. INDYWIDUALNE MP SENIORÓW OD 66 DO 75 LAT
C. INDYWIDUALNE MP SENIORÓW POWYŻEJ 75 LAT
D. INDYWIDUALNE MP SENIOREK POWYŻEJ 50 LAT

ORGANIZATORZY: Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego:
1. Piotr Bobrowski tel. 601-873-637
2. Jan Jałowiczor tel. 691-571-294
3. Paweł Halama tel. 694-490-210


TERMIN I MIEJSCE: MIEJSCE: Turniej zostanie rozegrany w dniach 07 dniach 07 dniach 07 - 14. 04. 2019 r. w Ustroniu-Jaszowcu w DW NAUCZYCIEL,
a w przypadku startu ponad 100 uczestników, także DW GLOBUS.

SYSTEM ROZGRYWEK: System szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry 60 minut + 30 sekund dodatkowo na każde posunięcie
od początku partii. Wszyscy uczestnicy grają w jednej grupie. Arbiter: IA Jacek Matlak.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
? Uprawnieni do udziału w III MP Seniorów są kobiety i mężczyźni posiadający obywatelstwo polskie. Mile widziani są
szachiści posiadający takie obywatelstwo, aktualnie zamieszkujący za granicą:
 kobiety urodzone w 1969 r. i starsze,
 mężczyźni urodzeni w 1964 r. i starsi.
? Uczestnicy mają rezerwację noclegów i pełnego wyżywienia w ośrodkach wczasowych DW NAUCZYCIEL i odległego
o około 200 m DW GLOBUS, w którym znajduje się basen. Odpłatność za pobyt w obu Ośrodkach wynosi 80 zł za dobę
w pokoju 2-osobowym (w tym 3 posiłki), a 100 zł za dobę w pokoju 1-osobowym.
? Całkowity koszt pobytu wynosi 7 x 80 zł = 560 zł od osoby w pokoju dwuosobowym, a w pokoju 1-osobowym 7 x 100 zł =
700 zł. Opłatę za pobyt należy wpłacić bezpośrednio na konto Domów Wczasowych po uprzednio wybranym pokoju
uzgodnionym z recepcją. O wyborze pokoi będzie decydowała kolejność zgłoszeń, organizator nie pośredniczy w wyborze
pokoi.
DW NAUCZYCIEL, ul. Wczasowa 21, tel. 33 854 22 27 Nr konta: 97 1050 1096 1000 0001 0102 4776
DW GLOBUS, ul. Turystyczna 6, tel. 33 854 25 36 Nr konta: 17 1050 1096 1000 0090 7158 0881
? Wpisowe do turnieju wynosi 120 zł (w tym opłata rankingowo-klasyfikacyjna). Wpisowe należy wpłacić do 01.03.2019 r.
na konto MUKS SMERFY Rybnik: 07 2030 0045 1110 0000 0262 7030 z dopiskiem MP Seniorów.
? Wpłaty wpisowego po tym terminie skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji zawodnika
z udziału w turnieju dokonane wpisowe nie zostanie zwrócone.
? Ponadto uczestnicy III MP Seniorów są zobowiązani do wpisania się na listę startową na stronie ChessArbiter.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Puchary i medale dla trzech najlepszych uczestników w grupach ABCD.
2. Nagrody ? 1 miejsce w klasyfikacji ogólnej nagroda 2000 zł. Wysokość pozostałych nagród pieniężnych podana zostanie
w Komunikacie Organizacyjnym nr 2.

TERMINARZ TURNIEJU:
07.04.2018 r. od godz. 14.00 przyjazd godz. 18.00 ? kolacja godz. 20.00 ? odprawa techniczna
08.04.2018 r. godz. 15.00 ? I runda
09.04.2018 r. godz. 15.00 ? II runda
10.04.2018 r. godz. 9.00 ? III runda godz. 15.00 ? IV runda
11.04.2018 r. godz. 15.00 ? V runda
12.04.2018 r. godz. 9.00 ? VI runda godz. 15.00 ? VII runda
13.04.2018 r godz. 15.00 ? VIII runda
14.04.2018 r. godz. 9.00 ? IX runda godz. 12.30 ? zakończenie godz. 13.00 ? obiad

UWAGI KOŃCOWE:
1. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
2. W turnieju będą obowiązywać przepisy FIDE.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty niniejszego komunikatu.

ORGANIZATORZY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023