Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PRZEDSZKOLAKÓW DO LAT 7 W SZACHACH SZYBKICHKOMUNIKAT ORGANIZACYJNY1. CEL ZAWODÓW

? Wyłonienie Mistrza Przedszkolaków do lat 7 Woj. Kujawsko-Pomorskiego w szachach

? Wyłonienie Mistrzyni Przedszkolaków do lat 7 Woj. Kujawsko-Pomorskiego w szachach

? Propagowanie gry szachowej oraz aktywizacja dzieci poprzez uczestnictwo w turniejach szachowych.2. ORGANIZATORZY

? UKS ?OPP Toruń?,

? Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy,

? Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.3. TERMIN I MIEJSCE

? Turniej rozegrany zostanie 13 kwietnia 2019 roku

? Zapisy prowadzone są do 12 kwietnia 2019 roku do godz. 18.00.

? Osoby zgłoszone w tym terminie mają gwarantowany start w turnieju.

? Potwierdzenie udziału w turnieju w godz. 9.00-9.45,

? Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.

? Zawody zostaną rozegrane na sali sportowej X LO, Plac Św. Katarzyny 9, Toruń

? Możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu szkolnego.

? Na terenie placówki znajduje się również bufet oraz restauracja.4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

? Turniej prowadzony będzie w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund.

? Tempo gry wynosi 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

? W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.5. WARUNKI UCZESTNICTWA

W turnieju mogą uczestniczyć dzieci ? przedszkolaki z województwa kujawsko-pomorskiego rocznik 2012 i młodsi;6. WPISOWE

? Uczestnicy turnieju opłacają wpisowe w wysokości 10 zł

? Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju.7. SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU

? Zgłoszenia prosimy kierować za pomocą:

a) formularza zgłoszenia w systemie ChessArbiter

b) na adres e-mail sędziego głównego: roslonoskar@gmail.com

c) W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia, miejscowość oraz nazwę przedszkola.8. NAGRODY

? Puchary za zdobycie miejsc I-III w kategoriach dziewczęta oraz chłopcy do lat 6

? Puchary za zdobycie miejsc I-III w kategoriach dziewczęta oraz chłopcy do lat 7

? Nagrody rzeczowe dla pierwszej 10.

? Drobne upominki dla wszystkich młodych zawodników.

? Medale pamiątkowe i dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

?

Liczba nagród, pucharów i medali może ulec zmianie w zależności od rzeczywistej frekwencji.9. USTALENIA KOŃCOWE

? Opiekę nad dziećmi w trakcie turnieju sprawują rodzice bądź opiekunowie prawni.

? Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy.

? Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.

? Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.

Adresy kontaktowe organizatorów:

Tomasz Śliwicki, tel.501-121-652

Andrejus Sivickis, tel. 603-770-322

Sędzia główny:

Oskar Rosłon, tel. 728-498-694Wzięcie udziału dziecka w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego

Komunikatu oraz:

1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby

niepełnoletniej w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Przedszkolaków do lat 7

w Szachach na zasadach określonych w Komunikacie organizacyjnym Mistrzostw.

2. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych

osobowych uczestnika w bazie danych organizatorów Indywidualnych Mistrzostwach

Województwa Przedszkolaków do lat 7 w Szachach oraz przetwarzanie ich, zgodnie

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000)

w celu przeprowadzenia Mistrzostw. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela

ustawowego na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

3. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć i nagrań

filmowych zawierających wizerunek dziecka-uczestnika Indywidualnych Mistrzostwach

Województwa Przedszkolaków do lat 7 w Szachach zarejestrowanych w czasie trwania

projektu oraz wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie

i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów i partnerów Mistrzostw, na

ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach

sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją

Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Przedszkolaków do lat 7 w Szachach.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024