Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Zielony Mat, 27.04.2019. (dla dzieci i młodzieży do 14 lat)

1.) Grupa A (do FIDE). Od IV kat
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2509/

2.) Grupa B (dla początkujących, bk i V kat)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2510/

REGULAMIN Turniejów szachowych dla dzieci i młodzieży do lat 14

?Zielony Mat? 2019

1. Cel rozgrywek

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży na terenie Zielonej Góry i okolic,

Edukacja dzieci poprzez grę w szachy,

Możliwość zdobycia międzynarodowego rankingu szachowego FIDE.

2. Organizator

Fundacja Mistrzostwa Szachowego ul. Wąska 11B/1, 65-432 Zielona Góra

e-mail: fundacjamszach@gmail.com

Koordynator projektu: Marek Matlak tel.: 605 358 117.

3. Współorganizatorzy i partnerzy

Szkoła Podstawowa nr 1.

4. Strona internetowa

Wyniki zawodów będą dostępne na stronach:

www.chessarbiter.com,

Fundacji Mistrzostwa Szachowego www.fundacjamszach.zgora.pl,

5. Termin, miejsce i program rozgrywek

Turnieje rozgrywane będą w soboty w godz. 10.00-13.00:

? 1 turniej: 27 kwietnia 2019 ? SP 1 w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 17,

? 2 turniej: 1 czerwca 2019 ? SP 1 w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 17,

? 3 turniej: 12 października 2019 ? SP 1 w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 17,

? 4 turniej: 30 listopada 2019 ? SP 1 w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 17.

6. Uczestnictwo i zgłoszenia

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy do 14 lat (urodzeni w roku 2005 lub młodsi).

Wpisowe do turnieju ?Zielony Mat? wynosi 10,00 zł.

Zgłoszenia mailowo na adres Fundacji Mistrzostwa Szachowego: fundacjamszach@gmail.com lub poprzez stronę www.chessarbiter.com względnie telefonicznie pod numerami: 509 641 130 lub 605 358 117. Możliwe są też zapisy na sali gry do 20 minut przed rozpoczęciem zawodów.

7. System rozgrywek i tempo gry

Rozegrane zostaną 4 punktowane sesje turniejowe (zgodnie z punktem 6).

W ramach każdej sesji, zostaną rozegrane turnieje w dwóch grupach:

Grupa A ? zawodniczki i zawodnicy posiadający przynajmniej IV kategorię szachową,

Grupa B ? zawodniczki i zawodnicy nie posiadający kategorii szachowej lub posiadający V kategorię.

Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.

Tempo gry: P-6? + 4? (6 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo po 4 sekundy na każde posunięcie od początku partii).UWAGA: Turniej A zgłoszony jest do rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE w grze błyskawicznej. Zawodnicy grający w turnieju A mogą uzyskać ranking międzynarodowy.

8. Punktacja i ocena wyników

Kolejność miejsc w poszczególnych sesjach w grupie A i B, ustala się według następujących kryteriów:

? liczba zdobytych punktów,

? punktacja średnia Buchholza,

? punktacja pełna Buchholza,

? liczba zwycięstw.

Oprócz wyników z pojedynczych turniejów prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja indywidualna uwzględniająca 3 najlepsze wyniki z 4 turniejów.

W klasyfikacji rocznej wszystkim zawodnikom grającym w grupie A dodaje się 2 punkty do ich zdobyczy punktowej w każdym turnieju (przykładowo zawodnik grający w grupie A zdobył 3,5 pkt z 5 partii, czyli do klasyfikacji rocznej zapisuje mu się 3,5 pkt + 2 = 5,5 pkt).

9. Nagrody

Klasyfikacja w każdym turnieju:

Trzech zwycięzców grup A i B otrzymuje dyplomy i puchary

W każdej sesji turniejowej w grupach A i B przewidziane są nagrody i upominki dla wszystkich uczniów.

Klasyfikacja końcowa po 4 turniejach:

Po trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji indywidualnej otrzyma pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy tych klasyfikacji otrzymają medale.

10. Sędziowanie

Turniejów szachowych dla dzieci i młodzieży do lat 14 ?Zielony Mat? 2019 prowadzą licencjonowani sędziowie PZSzach przy pomocy asystentów.

Sędzią głównym jest Marek Matlak ? sędzia klasy międzynarodowej FIDE.

Sędziami asystentami są Zdzisław Krzysztofiak oraz osoby wyznaczone przez sędziego głównego.

Sędzia główny ma prawo usunąć z sali turniejowej każdą osobę, która rozmawia z zawodnikami podczas gry, głośno zachowuje się na sali, względnie ingeruje w przebieg gry.

11. Finansowanie zawodów

Koszty uczestnictwa w turniejach szachowych dla dzieci i młodzieży do lat 14 ?Zielony Mat? 2019 ponoszą szkoły, kluby lub sami zainteresowani.

Koszty organizacyjne i koszty nagród poszczególnych sesji turniejowych pokrywają organizatorzy i współorganizatorzy.

12. Ustalenia końcowe

Sprzęt szachowy (szachy turniejowe i zegary szachowe) zapewniają Organizator oraz Współorganizatorzy.

Obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.

Dzieci i młodzież muszą przebywać w trakcie turnieju pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich: opiekuna, rodzica lub trenera.

Za zdolność zawodników do startu w Mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie, w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków, w trakcie Turnieju odpowiedzialny jest klub lub rodzic. Odpowiedzialności tej nie ponosi Organizator.

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach. (obowiązują przepisy szachów błyskawicznych).

Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Prawo interpretacji lub ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu należy do Organizatorów, a podczas trwania rozgrywek do sędziego głównego.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024