Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
JUNIORÓW I JUNIOREK W SZACHACH SZYBKICH

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


1. CEL ZAWODÓW
? Wyłonienie Mistrza Juniorów do lat 10,14,18 Woj. Kujawsko-Pomorskiego w szachach szybkich
? Wyłonienie Mistrzyni Juniorek do lat 10,14,18 Woj. Kujawsko-Pomorskiego w szachach szybkich
? Propagowanie gry szachowej oraz aktywizacja dzieci poprzez uczestnictwo w turniejach szachowych.

2. ORGANIZATORZY
? UKS ?OPP Toruń?,
? Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy,
? Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. TERMIN I MIEJSCE
? Turniej rozegrany zostanie 28 kwietnia 2019 roku ( niedziela )
? Zapisy prowadzone są do 27 kwietnia 2019 roku do godz. 18.00.
? Osoby zgłoszone w tym terminie mają gwarantowany start w turnieju.
? Potwierdzenie udziału w turnieju w godz. 9.00-9.45,
? Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.
? Zawody zostaną rozegrane na sali sportowej X LO, Plac Św. Katarzyny 9, Toruń
? Możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu szkolnego.
? Na terenie placówki znajduje się również bufet oraz restauracja.

4. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
? Turniej prowadzony będzie w 6 grupach :
1. juniorzy do lat 10,
2. Juniorzy do lat 14,
3. Juniorzy do lat 18,
4. Juniorki do lat 10,
5. Juniorki do lat 14
6. Juniorki do lat 18
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

? W przypadku mniejszej liczby zawodników jest możliwość łączenia grup, jednakże klasyfikacja nagród pozostanie bez zmian.
? Tempo gry wynosi 10 minut + 5 sekund na partię dla każdego zawodnika.
? W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
? Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
? W turnieju mogą uczestniczyć juniorzy z województwa kujawsko-pomorskiego rocznik 2001 i młodsi;

6. WPISOWE
? Uczestnicy turnieju opłacają wpisowe w wysokości 20 zł
? Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową FIDE.
? Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju.

7. SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU
? Zgłoszenia prosimy kierować za pomocą:
a) formularza zgłoszenia w systemie ChessArbiter
b) na adres e-mail sędziego głównego: roslonoskar@gmail.com
c) W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia, miejscowość oraz nazwę klubu/szkoły/ przedszkola.

8. NAGRODY
? Puchary za zdobycie miejsc I-III w kategoriach dziewczęta oraz chłopcy do lat 10,14,18
? Nagrody rzeczowe dla pierwszej 10. W każdej kategorii

Liczba nagród, pucharów i medali może ulec zmianie w zależności od rzeczywistej frekwencji.


9. USTALENIA KOŃCOWE

? Opiekę nad dziećmi w trakcie turnieju sprawują rodzice bądź opiekunowie prawni.

? Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy.

? Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.

? Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.

Adresy kontaktowe organizatorów:

Tomasz Śliwicki, tel.501-121-652

Andrejus Sivickis, tel. 603-770-322

Sędzia główny:

Oskar Rosłon, tel. 728-498-694

Wzięcie udziału dziecka w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Komunikatu oraz:

1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorek do lat 10/14/18 w Szachach na zasadach określonych w Komunikacie organizacyjnym Mistrzostw.

2. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych organizatorów Indywidualnych Mistrzostwach Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorek do lat 10/14/18 w Szachach szybkich oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000) w celu przeprowadzenia Mistrzostw. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

3. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających wizerunek dziecka Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorek do lat 10/14/18 w Szachach szybkich zarejestrowanych w czasie trwania Ind. Mistrzostw Województwa oraz wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów i partnerów Mistrzostw, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorek do lat 10/14/18 w szachach szybkich.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023