Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 4 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Szachowe Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7 na 2019 r.

Komunikat Organizacyjny

Cel:
Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 w szachach na rok 2019.
Popularyzacja szachów dziecięcych. Możliwość zdobycia kategorii szachowych.

Organizator:
Świat Szachów - Arkama Arcymistrzyni Monika Krupa,
Dolnośląski Związek Szachowy,
Centrum Sportowe Hasta la Vista.
Gospodarz Mistrzostw ? Arcymistrzyni Monika Krupa.

Termin i miejsce:
25 maja 2019 r. (sobota) Centrum Sportowe Hasta la Vista, Wrocław ul. Góralska 5

Terminarz:
9:15 - 9:45 - potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego
9:45 - 10:00 - odprawa techniczna i otwarcie;
10:15 - 14:30 - rundy 1 do 6.
Około 14.45 - uroczyste zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród. Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.

Uczestnictwo:
Dzieci do lat 7 ( r. 2012 i młodsze) startujące indywidualnie w barwach klubu, przedszkola lub szkoły z terenu województwa dolnośląskiego, lub należące do klubu dolnośląskiego.

System rozgrywek:
System szwajcarski, 6 rund, tempem 25 minut dla każdego zawodnika.
Kojarzenie komputerowe. Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmuje Arcymistrzyni Monika Krupa ? e-mail m.krupa@vp.pl w terminie do 24 maja 2019 r.
lub bezpośrednio przed turniejem.

Wpisowe:
Wysokość wpisowego wynosi 25 zł, które bez wcześniejszego zgłoszenia wzrasta w dniu zawodów o 5 zł.

Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują rok tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Dolnego Śląska do lat 7 na 2019 r.
Otrzymują też puchary Sowy. Zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale i puchary, a miejsca 1-6 dyplomy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują upominki i dyplomy uczestnictwa.

Przepisy i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza.
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach mają możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej.

Postanowienia końcowe:
W czasie między rundami dla uczestników mistrzostw bezpłatne lekcje squash udzielane będą przez trenerów tej dyscypliny, można też będzie zagrać w tenisa stołowego itd. Opiekę wychowawczą mają obowiązek sprawować rodzice lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

WGM Monika Krupa

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2022