Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV TURNIEJ FORszachMATY

14 czerwca 2019rORGANIZATOR:

Wrocławski Klubu FORMATY, wkformaty.pl, ul. Samborska 3-5, Wrocław

MIEJSCE ZAWODÓW:

Samborska 3-5, Wrocław
TERMIN:

14 czerwca 2019r (piątek)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Turniej dla dzieci i młodzieży ur. w 2004r. i później, z maksymalnie III kategorią szachową PZSZACH

PROGRAM ZAWODÓW:

Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 16:15 do 16:45.

I runda? początek godz. 17:00.

Zakończenie turnieju około 20:15.

WPISOWE:

10 zł - płatne w dniu zawodów,

ZGŁOSZENIA:

- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com (http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3512/registration_form.html?l=pl)

- SMS: 604 514 545, e-mail: marek.scisly@vp.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia,),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc. Uwaga! W każdej grupie ilość zawodników ograniczona do 30.

SYSTEM ROZGRYWEK:

Zawodnicy grają systemem szwajcarskim, na dystansie 6 rund, tempo gry wynosi 15 min na partię.

SĘDZIOWANIE:

W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 15 min. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:

Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje upominek. Trzech najlepszych zawodników oraz jedna najlepsza nienagrodzona dziewczynka otrzymuje nagrodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Liczba miejsc ograniczona jest do 30 osób w każdej grupie ? decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WK Formaty (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WK Formaty.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024