Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Płocka 2019 w szachach

Płock, ul. Kilińskiego 4, 22-23.06.2019

1. Organizatorzy
a) Akademia Szachowa Płock,
b) Zespół Szkół Technicznych w Płocku.

2. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) integracja lokalnego środowiska,
c) wyłonienie mistrzów Płocka w szachach.

3. Termin i miejsce
22-23 czerwca 2019 r. (sobota-niedziela), Płock, ul. Kilińskiego 4 (Zespół Szkół Technicznych).

4. System rozgrywek
System szwajcarski na dystansie 9 rund tempem gry na zawodnika: 30 minut + 30 sekund za posunięcie.

5. Harmonogram rozgrywek
22.06.2019 r. - rejestracja zawodników w godz. 8:30-9:00, odprawa techniczna o godz. 9:00, I runda - 9:15.
23.06.2019 r. - VI runda - 9:00, przewidywane zakończenie turnieju - ok. 18:00.

6. Warunki uczestnictwa
a) zgłoszenie w terminie do dnia 20.06.2019 r. poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2209/registration_form.html?l=pl,
W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagane jest posiadanie zgody na udział w turnieju obojga rodziców / opiekunów prawnych.
b) opłacenie wpisowego na rachunek bankowy Akademii Szachowej Płock: BNP Paribas 08 1600 1462 1833 7219 2000 0001 lub gotówką na sali gry w wysokości:

- 0 PLN w przypadku osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz szachistów uczestniczących w szkoleniu prowadzonym przez stowarzyszenie Akademia Szachowa Płock,


- 20 PLN w przypadku juniorów do lat 18 (ur. 2001 r. i młodsi), kobiet, seniorów powyżej 65 lat (ur. 1954 r. i starsi) oraz członków stowarzyszenia Akademia Szachowa Płock nie posiadających zaległości z tytułu składek członkowskich,
- 30 PLN w przypadku pozostałych osób.
Uwagi:
W przypadku rejestracji na sali gry bez uprzedniego zgłoszenia wpisowe wynosi 40 PLN.
Zawodnicy, którzy opłacą wpisowe na rachunek bankowy i zostanie to odznaczone na liście startowej, mogą pojawić się na sali gry bezpośrednio na I rundę.
Zawodnicy nie posiadający numeru CR (Centralnego Rejestru) zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia przed odprawą techniczną formularza rejestracji zawodnika.

7. Kryteria ustalenia kolejności
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.

8. Nagrody
Nagrody finansowe otrzymają:
a) w klasyfikacji generalnej: I miejsce ? 500 PLN, II ? 400 PLN, III ? 350 PLN, IV ? 300 PLN, V ? 250 PLN, VI ? 200 PLN, VII ? 150 PLN, VIII ? 100 PLN,
b) w klasyfikacji zawodników AS Płock: I ? 200 PLN, II ? 150 PLN, III ? 100 PLN,
c) w klasyfikacji juniorów do lat 18: I ? 100 PLN, II ? 80 PLN, III ? 60 PLN, IV ? 50 PLN, V ? 40 PLN,

d) w klasyfikacji rankingowej (ranking PZSzach.): do 1800 ? 200 PLN, do 1600 ? 150 PLN, do 1400 ? 100 PLN, do 1200 ? 50 PLN.

Uwaga. Nagrody gwarantowane przy liczbie uczestników min. 30 osób.

9. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego i Przepisy gry FIDE, w tym art. A.4 - m.in. utrata prawa złożenia reklamacji dot. nieprawidłowego ustawienia zegara, bierek czy ułożenia szachownicy po zakończeniu przez zawodników po 10 posunięć,
b) z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek bezwzględnie wyłączonych urządzeń elektronicznych do komunikacji, w tym telefonu komórkowego, za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię,
c) dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.

10. Inne
a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
b) ostateczna interpretacja Komunikatu należy do Organizatora, który zastrzega sobie możliwość jego zmian,
c) udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodami na:
- przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów (publikacja wyników, sprawozdawczość do WZSzach.),
- nieodpłatne wykorzystywanie materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych, w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach.
d) uczestnictwo w turnieju równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
e) turniej dofinansowany ze środków Miasta Płock.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023