Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XIII Turniej szachowy o Puchar Borów Tucholskich
w ramach 60 Dni Borów Tucholskich


I CEL TURNIEJU

- popularyzacja szachów w całym kraju, a szczególnie wśród mieszkańców Tucholi i powiatu tucholskiego,
- promocja Tucholi i jej walorów sportowych i turystycznych,
- promocja dyscypliny szachy w różnych grupach społecznych i środowiskowych, integracja środowiska szachowego,
- rywalizacja sportowa,

II ORGANIZATOR

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi.
- Sekcja Szachów OSiR Tuchola

III SĘDZIA GŁÓWNY

- Piotr Jarosz ? sędzia klasy I

IV TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w sobotę, 06 lipca 2019r. w Tucholi. Sala gier w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi, 89-500 Tuchola, ul. Warszawska 17.
Otwarcie zawodów o godz. 09:55.

V UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy amatorzy królewskie gry, bez względu na płeć i wiek oraz posiadaną kategorię szachową.
Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego: seniorzy - 35zł,
emeryci, renciści, juniorzy do 18 lat ? 15 zł.
GM, WGM, (oraz 5 zawodników OSiR Tuchola) są zwolnieni z wpłaty wpisowego.

VI SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim w jednej grupie, na dystansie 9 rund. Kojarzenie komputerowe. Tempo gry wynosi po 12?+4? minut dla każdego zawodnika na partię. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Turniej jest zgłoszony do FIDE.

VII OCENA WYNIKÓW

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, licząc 1 pkt za wygraną , 0,5 pkt za remis i 0 pkt za przegraną, a w razie równości decyduje kolejno: skrócony system wartościowania Buchholza, liczba zwycięstw, pełny system wartościowania Buchholza, progress.

VIII PROGRAM TURNIEJU

Godz.09.15 ? 09.45 Potwierdzenie udziału, wpłata wpisowego oraz zapisy zawodników, gdy będą wolne miejsca.
Godz.09.55 Otwarcie Turnieju, komunikaty i regulamin turnieju.
Godz.10.00 - I-V runda
Godz.13.00 - PRZERWA,
godz.13.30 - VI-IX runda,
godz.16.00 - Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie turnieju

XI ZGŁOSZENIA

Do 04.07.2019 r.
- na stronie internetowej Chessarbitra,
- email: piotr0017@gmail.com,
Zgłoszenie do turnieju po tym terminie zwiększa wpisowe o 10zł
XII FINANSOWANIE I NAGRODY

Zawodnicy startują i ubezpieczają się na koszt własny. Wysokość nagród zostanie podana przed III rundą.

NAGRODY GWARANTOWANE
I miejsce ? PUCHAR + DYPLOM + Nagroda finansowa 200zł
II miejsce - PUCHAR + DYPLOM + Nagroda finansowa 150zł
III miejsce - PUCHAR + DYPLOM + Nagroda finansowa 100zł
IV-VI miejsca - DYPLOM
Najlepsza kobieta:
I miejsce - PUCHAR + DYPLOM + Nagroda finansowa 200zł
II miejsce - PUCHAR + DYPLOM + Nagroda finansowa 150zł
III miejsce - PUCHAR + DYPLOM + Nagroda finansowa 100zł
Najlepszy junior do lat 12 i do lat 18 - PUCHAR+ DYPLOM + Nagroda rzeczowa
Trzech najlepszych zawodników bez kategorii szachowej - DYPLOM + bony zakupowe za min. 50zł

Dodatkowo:
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów w grupach wiekowych do 12, 18 lat
Upominek dla najmłodszego uczestnika turnieju
Nagroda rzeczowa dla najlepszego nienagrodzonego zawodnika powiatu tucholskiego
Nagrody rzeczowe ? niespodzianki
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną lub rzeczową.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
Zawodnicy pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich zgłaszając udział w zawodach automatycznie wyrażają zgodę na publikację wizerunku (zgodnie z oświadczeniem RODO OSiR Tuchola)
Dla zawodników i opiekunów organizator zapewnia napoje i drobny poczęstunek.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo zmian regulaminu.
Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
Liczba uczestników jest ograniczona do 80 osób.

Serdecznie zapraszamy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023