Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III Międzynarodowy Turniej Szachowy KLUKOM CHESS
pamięci Starosty choszczeńskiego Adama Andriaszkiewicza

Choszczno, 9-14 lipca 2019 r.

1. ORGANIZATORZY
Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno
Choszczeński Dom Kultury

2. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w dniach 9-14 lipca 2019 r. w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno

3. ZGŁOSZENIA:
Turniej

Tempo gry

Wpisowe

OPEN A
Zgłoszony do FIDE

(dla zawodników z rankingiem FIDE lub PZSzach co najmniej 1600)

90?+30?

9 rund
? Seniorzy - 80 złotych
? Seniorzy pow. 65 lat (rocznik 1954 i starsi ) oraz Juniorzy do lat 18 (rocznik 2001 i młodsi) - 70 złotych
? Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno - 65 złotych


OPEN B
Zgłoszony do FIDE

(dla zawodników z rankingiem FIDE i PZSzach maks. 1599)

60?+30?

9 rund

? Seniorzy - 60 złotych
? Seniorzy pow. 65 lat (rocznik 1954 i starsi ) oraz Juniorzy do lat 18 (rocznik 2001 i młodsi) - 50 złotych
? Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno - 45 złotych

Dla grup zorganizowanych, ( które jednocześnie wykorzystają rekomendowane zakwaterowanie ) min. 6 osób wpisowe dla każdego zawodnika wynosi odpowiednio: 65 zł ( W gr. A ) i 45 zł ( w gr. B )
We wpisowym zawarte są opłaty rankingowe.
W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE dotyczące szachów standardowych.
Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju.
? Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turniejów kilku zawodników nie spełniających kryterium rankingowego.

Zawodnicy polscy bez CODE FIDE podają przy rejestracji adres e-mail.
Zawodnicy polscy nie posiadający ID CR zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego nr 2 lub 5 PZSzach i odesłania go do wojewódzkiego administratora CR właściwego dla miejsca zamieszkania celem rejestracji.
Zawodnicy zagraniczni są zobowiązani podać swój CODE FIDE.
Organizator w przypadku niskiej frekwencji może połączyć grupy.

4. TERMINARZ:
Wtorek 9 lipca 2019 r.
07:30-08.30 - śniadanie
Od 09.00 ? weryfikacja listy startowej; godz. 09.45 odprawa techniczna
10:00-13.30 ? I runda
13:30-14:30 ? obiad
14:30-18:00 ? II runda
18:30- 20:00 - kolacja
Środa 10 lipca 2019 r.
07:00-08.30 - śniadanie
09:30-13.30 ? III runda
13:30-14:30 ? obiad
14:30-18:00 ? IV runda
18:30- 20:00 - kolacja
Czwartek 11 lipca 2019 r.
07:00-08.30 - śniadanie
09:30-13.30 ? V runda
13:30-14:30 ? obiad
14:30-18:00 ? VI runda
18:30- 20:00 - kolacja
Piątek 12 lipca 2019 r.
07:00-08.30 - śniadanie
09:30-13.30 ?VII runda
13:30-14:30 ? obiad
14:30-18:00 ? VIII runda
18:30- 20:00 - kolacja
Sobota 13 lipca 2019 r.
07:00-08.30 ? śniadanie
10:00-13.30 ? Otwarte Mistrzostwa Woj. ZP w szachach błyskawicznych
13:30-14:30 ? obiad
18:30- 20:00 - kolacja
Niedziela 14 lipca 2019 r.
07:00-08.30 - śniadanie
09:30-13.30 ? IX runda
Od 13:45- Uroczyste zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród.

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną,
W razie ich równości kolejno decydują: Buchholz Cut-1, Pełny Buchholz, Progresja, Liczba zwycięstw.

7. NAGRODY
OPEN A

OPEN B

I MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

I MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

II MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

II MIEJSCE

Puchar + nagroda rzeczowa

III MIEJSCE

Puchar + nagroda finansowa

III MIEJSCE

Puchar + nagroda rzeczowa

IV MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IV MIEJSCE

nagroda rzeczowa

V MIEJSCE

nagroda rzeczowa

V MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VI MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VI MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VIII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

VIII MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IX MIEJSCE

nagroda rzeczowa

IX MIEJSCE

nagroda rzeczowa

X MIEJSCE

nagroda rzeczowa

X MIEJSCE

nagroda rzeczowa

JUNIOR DO LAT 18

nagroda rzeczowa

JUNIOR DO LAT 18

nagroda rzeczowa

KOBIETA

nagroda rzeczowa

KOBIETA

nagroda rzeczowa

NAJLEPSZY ZAWODNIK Z CHOSZCZNA

nagroda rzeczowa

NAJLEPSZY ZAWODNIK Z CHOSZCZNA

nagroda rzeczowa? Nagrody w poszczególnych turniejach nie są dublowane ;

? Nagrodę należy odebrać osobiście na uroczystości zakończenia Festiwalu, w przeciwnym razie przepada na rzecz organizatorów.

? W przypadku dużej frekwencji organizator zwiększy pulę nagród.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
Limit spóźnienia na partię wynosi 15 minut. Brak limitu na propozycje remisowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

9. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE
? Organizator zapewnia na sali gier bufet z zimnymi i gorącymi napojami oraz słodkim poczęstunkiem.
? Organizator nie pośredniczy w załatwianiu noclegów oraz wyżywienia.
? REZERWACJA POKOI : Osobiście przez panią Edytę Marciniak ? Dyrektor OSiR w Choszcznie Telefonicznie - Tel 665-661-029 E-mail : osw@choszczno.pl
Najpóźniej do : dnia 07 lipca 2019 r.

Obsługa w obcych językach : niemiecki, angielski, rosyjski.
Cena 70 zł za dobę z pełnym wyżywieniem

Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona !

? Istnieje możliwość rezerwacji noclegu we własnym zakresie w innym ośrodku.

10. UWAGI KOŃCOWE
? Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją komunikatu,
? Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
? Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.
? Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno ? marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
? Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
? Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023