Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XXXIV MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
IM. TADEUSZA GNIOTA
POLICE 10 lipca ? 18 lipca 2019 r.

Cel turnieju:
? kontynuacja inicjatywy ZNP rozgrywania turniejów szachowych poświęconych pamięci wybitnego szachisty-pedagoga Tadeusza Gniota,
? popularyzacja szachów wśród pracowników oświaty i wychowania,
? popularyzacja szachów w środowisku polickim,
? umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz kontaktu sportowego z zawodnikami zagranicznymi.
Protektorat turnieju: Burmistrz Gminy Police
Organizator turnieju: Nauczycielski Klub Szachowy ?Śmiały? Police
Sędzia główny: Witalis Sapis - sędzia klasy międzynarodowej (IA)
Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie w dniach 10 lipca ? 18 lipca 2019 w Klubie Nauczyciela
w Policach, ul. Barnima 26

Uczestnictwo:
Prawo do uczestnictwa w turnieju posiadają:
? imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni i czołowi zawodnicy polscy, z zastrzeżeniem, że w turnieju może wziąć udział max. 2 zawodników zagranicznych z jednej federacji o rankingu powyżej 2500 ELO,
? zawodnicy polscy posiadający ranking ELO min. 1900,
? organizator dopuszcza możliwość udziału w turnieju do 5 zawodników o rankingu ELO poniżej 1900, pod warunkiem, że ich ranking nie pogorszy istotnie średniego rankingu turnieju.
System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.

Tempo gry: 90 min. na 40 posunięć + 30 min. na dokończenie + 30 sek. na posunięcie (od początku partii dla zawodnika).
Istnieje możliwość zdobycia norm na tytuły międzynarodowe.
Turniej jest zgłoszony do FIDE.
Ramowy program turnieju:
? 09.07.2019 r. ? godz. popołudniowe i wieczorne ? przyjazd zawodników (Klub Nauczyciela, ul. Barnima 26)
? 10.07.2019 r. ? godz. 12.00 ? odprawa techniczna, godz. 15.30 ? otwarcie turnieju, I runda
? 11-12.07.2019 r. ? godz. 15.30, rundy II-III
? 13.07.2019 r. ? godz. 10.00, runda IV
? 13.07.2019 r. ? godz. 17.00 ? turniej błyskawiczny
? 14-17.07.2019 r. ? godz. 15.30, rundy V-VIII
? 18.07.2019 r. ? godz. 10.00 ? runda IX; godz. 17.00 ? zakończenie turnieju
Szczegółowy terminarz turnieju (godziny rozpoczęcia rund, posiłków) podany zostanie na odprawie technicznej.

Opłaty za turniej:
Zakwaterowanie: 360,- zł (pokoje 1-2 osobowe w SOSW w Policach przy ul. Korczaka).
Organizator nie gwarantuje dostępu do Internetu.

Wyżywienie: 405,- zł
Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach ww. kwoty w przededniu turnieju, istnieje możliwość skorzystania z baru w Klubie Nauczyciela. W dniu 10 lipca 2019 r. śniadanie o godz. 9.00.

Wpisowe:
? GM >2500 ELO (WGM >2300 ELO) - nie płacą, wyżywienie i zakwaterowanie na koszt organizatora
? GM i IM o rankingu min. 2450 ELO oraz utytułowani imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni ? nie płacą, zakwaterowanie na koszt organizatora
? zawodnicy o rankingu 2200-2449 ELO oraz nauczyciele (także nauczyciele akademiccy) - 130 zł
? pozostali - 200,- zł
Uwaga: Uczestnicy co najmniej 15 (piętnastu) MTSz im. T. Gniota ? zakwaterowanie na koszt organizatora (nie dotyczy mieszkańców Polic i Szczecina)
W kosztach wpisowego uwzględniono obowiązkową opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach.
Opłaty za turniej (wpisowe + koszty pobytu) należy przesłać na konto Nauczycielskiego Klubu Szachowego ?Śmiały? ? Alior Bank S.A., nr konta:
05 2490 0005 0000 4530 2478 0873 z dopiskiem ?Turniej szachowy?
Dopuszcza się dokonanie opłat na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia do turnieju z podaniem kategorii, rankingu, przynależności klubowej, adresu i możliwości kontaktu telefonicznego należy kierować na adres:
Zarząd Oddziału ZNP w Policach ul. Grunwaldzka 15, 72-010 Police
Dopuszcza się możliwość zgłoszenia drogą internetową - www.smialy.pl(patrz: formularz za pośrednictwem strony www.chessarbiter.com )
Dodatkowe informacje:
? tel. (91) 3 170 492 ? Mieczysław Manik (godziny wieczorne)
? tel. komórkowy 601 992 551
? www.smialy.pl
? e-mail: smialy@smialy.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty upływa z dniem 5 lipca 2019 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (40) o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność dokonania wpłat.
Nagrody i ocena wyników:
? I miejsce - 5 000,- zł + puchar
? II miejsce - 3 000,- zł
? III miejsce - 2 000,- zł
? IV miejsce - 1 000,- zł
? V miejsce - 700,- zł
Wysokość pozostałych nagród regulaminowych (miejsca 6-10) zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń.
Nagrody specjalne:
? dla najlepszej zawodniczki (przy udziale min. 3 zawodniczek w turnieju) 500,- zł
? dla najlepszego nauczyciela 400,- zł
? dla najlepszego juniora 400,- zł
? dla najlepszego zawodnika poniżej rankingu 2300 ELO 300, -zł
? dla najlepszego mieszkańca Polic 400,- zł.
Przy równej ilości punktów nagrody zostaną przydzielone według osiągniętego miejsca w tabeli przy zastosowaniu punktacji pomocniczej wg metody Horta. Nagrody mogą być łączone.

Uwagi końcowe:
Osoby biorące udział w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
Niestawienie się na odprawę techniczną powoduje wykluczenie z turnieju z jednoczesną utratą kosztów wpisowego. Szczegółowy regulamin podany zostanie na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.
KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023