Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY
PAMIĘCI EMANUELA LASKERA
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 4-10 SIERPNIA 2019


1. Cel
- Uczczenie pamięci Emanuela Laskera
- Promocja miasta Gorzowa Wlkp. i Ziemi Lubuskiej
- Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- Współpraca transgraniczna, Lubuskie ? Brandenburgia

2. Turnieje
A ? Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2000
B ? Open dla zawodników z rankingiem ELO do 1999
C ? Turniej Nadziei Szachowych do lat 12 ? w ramach półkolonii szachowych w KSz Stilon

3. Organizator
Klub Szachowy Stilon w Gorzowie Wielkopolskim

4. Mecenasi, Sponsorzy, Współorganizatorzy:
- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
- Lubuski Związek Szachowy

5. Dyrektor Festiwalu
- Andrzej Modzelan tel.: +48-606-921-188, anmodz@gmail.com
Wicedyrektorzy Festiwalu
- Jan Przewoźnik tel.: +48 600-877-649, jp@janprzewoznik.pl ? goście zagraniczni
- Aleksander Czerwoński tel.: +48 607-806-152, agencja64@gmail.com

6. Sędzia główny ? Andrzej Modzelan

7. Witryna internetowa - http://lasker2019.agencja64.pl

8. Miejsce i termin rozgrywek
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (WiMBP) im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107, wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich

Szczegółowy terminarz (turnieje: A, B, C)
Przyjazdy od 3.08.2019, odprawa techniczna 4.08.2019 ? godz.12.00 na sali gry (WiMBP)
Open A, B zostaną rozegrane na dystansie 9 rund w dniach 4-10 sierpnia 2019.
Grupa C rozegra swoje rundy w dniach 5-9 sierpnia w lokalu KSz Stilon, ul. Chrobrego 28.
Rundy pojedyncze o godz. 16.00. Ostatnia runda 10 sierpnia o godz. 10.00.
W dniu 5 i 7 sierpnia 2019 rozegrane zostaną dwie rundy w grupach A i B, o godz. 10.00 i 16.00.

9. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą rankingową PZSzach.):

Turniej A
Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2000
Wpisowe: 160 PLN (lub 40 ?). Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A nie więcej niż 10 zawodników z niższym rankingiem ELO (decyduje kolejność zgłoszeń).
Wpisowe dla tych zawodników wynosi 200 PLN (lub 50 euro).
Zwolnieni z wpisowego są zawodnicy z tytułem arcymistrza FIDE. Turniej zgłoszony do rankingu FIDE.
Turniej B
Dla zawodników z rankingiem ELO do 1999 i bez ELO
Wpisowe: 120 PLN (lub 30 ?). Turniej B zgłoszony będzie do rankingu FIDE.

Turniej C
Zawodnicy do lat 12
Wpisowe: 60 PLN (lub 15 ?). Zawody rozgrywane od 5-9 sierpnia w godzinach przedpołudniowych w lokalu KSz Stilon, ul. Chrobrego 28 w Gorzowie Wlkp., w ramach półkolonii szachowych.

10. Warunki uczestnictwa

- zgłoszenie z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, ranking FIDE, ranking PZSzach na adres: festiwal.laskera.2019@gmail.com w terminie do 20.07.2019.

- dokonanie opłaty wpisowego i opłaty za hotel (dotyczy osób korzystających z oferty organizatora) w terminie do 20.07.2019 przelewem na konto Klubu Szachowego Stilon Gorzów Wlkp.:

83 1090 1900 0000 0001 4125 2331 Bank Santander (dla wpłat złotówkowych)

KOD SWIFT: Bank Santander PPLPP, IBAN: PL 66 1090 1900 0000 0001 3715 4387 (dla wpłat w euro)

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.
Zawodnicy zgłoszeni w dniu 04.08.2019 zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej.

- Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 20.07.2019 wzrasta o 50 zł.

11. Informacje o hotelach
Głównym hotelem organizatora jest Hotel Mieszko w Gorzowie Wlkp. *** http://www.hotel-mieszko.pl/ (ul. Kosynierów Gdyńskich 82 ? 600 m od sali gry).
- cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem ) wynosi 150 PLN (lub 40 euro) brutto od osoby dziennie.
- cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem) wynosi 200 PLN (lub 50 euro) brutto za 2 osoby dziennie. W pokoju znajdują się dwa oddzielne łóżka.
Ponadto proponujemy również zakwaterowanie (we własnym zakresie) wg specyfikacji na stronie:
https://e-turysta.net/noclegi-gorzow-wielkopolski/

12. System rozgrywek, tempo i przepisy gry
Turnieje A, B i C rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Obowiązywać będzie tempo gry: 90 min z dodawaniem 30 sekund na ruch.

Turniej C rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Obowiązywać będzie tempo gry 30 minut z dodawaniem 30 sekund na ruch.

We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.
Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.

Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:
- uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.
- w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.

13. Weryfikacja uczestnictwa
Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana
na stronie internetowej http://lasker2019.agencja64.pl

14. Nagrody
Fundusz nagród pieniężnych ogółem: (Grupa A ? 18000 PLN, Grupa B ? 7000 PLN, GRUPA C ? nagrody rzeczowe i upominki)

Grupa A

I miejsce - 4.000,00
II miejsce - 3.000,00
III miejsce - 2.000,00
IV miejsce - 1.500,00
V miejsce - 1.000,00
VI miejsce - 700,00
VII miejsce - 600,00
VIII miejsce - 500,00
IX miejsce - 400,00
X miejsce - 300,00
XI miejsce - 200,00
Najlepsze kobiety: I ? 800,00; II ? 500,00; III - 300,00.

Grupa B

I miejsce - 1.500,00
II miejsce - 1.200,00
III miejsce - 900,00
IV miejsce - 600,00
V miejsce - 500,00
VI miejsce - 350,00
VII miejsce - 250,00
VIII miejsce - 150,00
Najlepsze kobiety: I ? 400,00; II ? 200,00; III - 150,00.

Uwagi
- Upominki otrzymają wszystkie dzieci do 12 lat uczestniczące w III Festiwalu Laskera.
- Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN (równowartość ok. 170 euro) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
- Nagrody nie są dzielone.
- Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Festiwalu przepadają.

15. Ubezpieczenie
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

16. Postanowienia końcowe
- Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.
- W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Festiwalu.

Dyrektor Festiwalu
/-/ Andrzej Modzelan

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024