Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Indywidualne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego

w Szachach Błyskawicznych

Choszczno 17 sierpnia 2019 r.


CEL IMPREZY:

Popularyzacja królewskiej gry wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Wyłonienie indywidualnego Mistrza i Mistrzyni szachów błyskawicznych w województwie zachodniopomorskim.
Wymiana doświadczeń sportowych, organizacyjnych i szkoleniowych.
Stworzenie alternatywy wykorzystania wolnego czasu.

ORGANIZATOR:
Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Szachowy Skoczek Choszczno na zlecenie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Mistrzostwa odbędą się 17 sierpnia 2019 ( sobota ) w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17 73-200 Choszczno
Potwierdzanie uczestnictwa i płatność wpisowego w dniu turnieju w godzinach 8:45-9:45.
Rozpoczęcie Mistrzostw o godzinie 10:00.

UCZESTNICTWO:
W mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy bez względu na wiek, przynależność klubową, płeć.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 podwójnych rund. ( mecz-rewanż )
Tempo gry 3min + 2s na ruch.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw ustalana jest z uwzględnieniem następujących,
kolejno stosowanych kryteriów:
- Buchholz Cut-1
- Średni Buchholz
- Pełny Buchholz
- liczba zwycięstw

WPISOWE:
Wpisowe należy wpłacać gotówką w dniu turnieju, najpóźniej do godziny 9:45.

Wysokość wpisowego jest następująca:
15 zł ? seniorzy ur. 1954 i starsi oraz juniorzy ur. 2001 i młodsi
20 zł ? pozostali

Zawodnicy zgłaszający się dopiero na sali gry płacą wpisowe wyższe o 5 zł.

NAGRODY:
Puchary dla trzech najlepszych zawodników
Trzy nagrody finansowe z wpisowego.
Nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc IV-X
Nagroda rzeczowa dla najmłodszego i najstarszego zawodnika
Nagroda rzeczowa dla seniora pow. 65 lat
Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.
Nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 10,14 i 18.


---------------------------------------------------------------

Ostateczna wysokość i ilość nagród zostanie podana po III rundzie.
Nagrody nie dublują się. Każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
Nagrody są odbierane osobiście na Ceremonii Zakończenia. W przeciwnym razie przepadają.

USTALENIA KOŃCOWE:
Obowiązują przepisy gry FIDE.
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów.
Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest zawodnik lub klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
Decyzje Sędziego Głownego są ostateczne.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023