Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


55. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina
Polanica-Zdrój 17-25.08.2019 r.
pod Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego

Organizatorzy:
Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1?3,
Teatr Zdrojowy ? Centrum Kultury i Promocji, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Grupy turniejowe:
OPEN A ? turniej z rankingiem FIDE powyżej 1800. OPEN B ? turniej seniorów: mężczyźni od 60 lat, kobiety od 50 lat. OPEN C ? turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2000 i bez rankingu FIDE OPEN D ? turniej dla dzieci do lat 14 OPEN E ? turniej dla dzieci do lat 10 OPEN F ? turniej dla osób bez kategorii szachowej

System rozgrywek:
OPEN A, B ? 9 rund, tempo gry 90 min / 40 pos. + 30 min + 30 s/pos.
OPEN C, D, E, F ? system szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 90 min + 30 s/pos.
Grupy A, B,C,D,E zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Sala Gry: Teatr Zdrojowy, Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 2 i inne sale w okolicy
Biuro zawodów będzie czynne 16.08.2019 od godz. 14:00 w Teatrze Zdrojowym Strona Festiwalu: www.rubinstein.dzszach.pl

Terminarz rozgrywek: 16.08.2019 potwierdzanie udziału do godz. 21:00 grupy C, D, E, F
17.08.2019 potwierdzanie udziału do godz. 13:00 grupy A i B
17-25.08.2019, 9:30 rundy I?IX grupy C, D, E, F 15:00 rundy I-IX grupy A, B
25.08.2019 14:00 zakończenie grup C, D, E, F 20:00 zakończenie grup A, B

Wpisowe:
OPEN A: ranking FIDE 1800-1899 ? 170 PLN ranking FIDE 1900-1999 ? 160 PLN ranking FIDE 2000-2199 ? 150 PLN ranking FIDE od 2200 ? 130 PLN
Organizator ma prawo dopuścić do udziału w OPEN A nie więcej niż 10 zawodników z rankingiem FIDE od 1600 do 1799 wg listy FIDE z dnia 1.08.2019 r. Wpisowe dla tych zawodników wynosi 200 PLN.
OPEN B ? 120 PLN, zawodnicy urodzeni przed 1939 r. zwolnieni z wpisowego OPEN C (ranking FIDE do 2000) ? 150 PLN OPEN D i E ? 70 PLN, OPEN F ? 40 PLN
Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe PZSzach i opłaty rejestracyjne FIDE.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego. W celu ustalenia szczegółowych warunków prosimy o kontakt z organizatorem.
Zawodnicy KS Polanica-Zdrój są zwolnieni z wpisowego.
Wpisowe można wpłacać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego nr 30 1750 0012 0000 0000 3990 6527 do dnia 13.08.2019 r.
Wpisowe płatne gotówką na miejscu jest wyższe o 10 zł.

Kontakty, Zgłoszenia: zgłoszenia do 01.08.2019 e-mail: polanica@dzszach.pl
online - formularz na serwisach turniejowych na stronie www.rubinstein.dzszach.pl lub http://chessarbiter.com/turnieje.php
Dolnośląski Związek Szachowy, 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3, email: biuro@dzszach.pl

Nagrody:
OPEN A (od 1800 FIDE) ? 1. miejsce 4000 PLN
OPEN B (turniej seniorów) ? 1. miejsce 1500 PLN
OPEN C (do 2000 FIDE) ? 1. miejsce 2000 PLN
OPEN D, E, F ? nagrody rzeczowe lub finansowe, upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników
W każdej grupie co najmniej 10% uczestników otrzymuje nagrody.
Nagrody w kwotach brutto. Nagrody odbiera się osobiście.

Postanowienia końcowe: Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 min. We wszystkich grupach obowiązuje zakaz przyjmowania propozycji remisowych przed 30 pos. bez zgody sędziego. Za zdolność do gry odpowiadają zawodnicy lub opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Podczas festiwalu odbywać się będą imprezy towarzyszące: turnieje szachów szybkich i błyskawicznych, imprezy kulturalne i sportowe. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach i PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023