Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin VIII Turnieju Szachowego o Puchar Bachusa

Zielona Góra, 15 września 2019 roku

I. Cel

? popularyzacja szachów w Zielonej Górze,

? zdobycie rankingu międzynarodowego FIDE w szachach szybkich,

? integracja środowiska szachowego,

? propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

? rywalizacja sportowa.

II. Organizator

Fundacja Szachowego Mistrzostwa, ul. Wąska 11B/1, 65-432 Zielona Góra

http://www.fundacjamszach.zgora.pl

III. Współorganizatorzy i Partnerzy

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

IV. Termin i miejsce

Termin: 15 września 2019 r. (niedziela)

Turniej odbędzie się w godzinach 10.15 ? 15.30.

Miejsce: Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 1 piętro.

Terminarz:

10.15 ? 10.55 zapisy

10.55 ? otwarcie

11.00 ? 15.00 rundy I ? VII

15.15 ? zakończenie.

V. System i tempo gry

Turnieje rozgrywane będą w dwóch grupach systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund:

Grupa A: seniorzy oraz juniorzy o rankingu krajowym 1600 lub wyższym,

Grupa B: juniorzy o rankingu krajowym 1600 lub niższym.

Juniorzy o rankingu 1600 sami decydują, w której grupie chcą zagrać.

Tempo gry: P-10? + 5? (10 minut na partię dla zawodnika oraz dodatkowo po 5 sekund na każde posunięcie od początku partii).

Turniej A będzie liczony do rankingu FIDE w szachach szybkich.

VI. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zapiszą się przez Internet lub osobiście w dniu rozgrywek do godz. 10.45 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 1 piętro.

Wpisowe: do turnieju A wynosi 20 zł, a do turnieju B ? 15 zł.

VII. Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 14 września na adres sędziego zawodów Zdzisława Krzysztofiaka na adres: krzysztofiak.zdz@interia.pl

lub telefonicznie pod numerem 509 641 130.

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu, lub miasto.

Sala pomieścić może około 150 grających.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dopisanie zawodnika na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.

VIII. Kolejność miejsc

O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:

? wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,

? wartościowanie pełne Buchholza,

? wartościowanie progresywne,

? liczba zwycięstw,

? losowanie.

IX. Nagrody

W turnieju A: zwycięzcy otrzymują 7 nagród pieniężnych (I ? 250 zł + puchar, II ? 150 zł + puchar, III ? 100 zł + puchar, IV ? 80 zł, V ? 50 zł, oraz nagrodę dla najlepszej zawodniczki ? 60 zł i najlepszego zawodnika powyżej 50 lat ? 60 zł).

Nagrody finansowe są gwarantowane!

Zwycięzcy otrzymują puchary (za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej), dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe. Ponadto dla najlepszych zawodniczek, najlepszych juniorów do lat 18, do lat 14, do lat 12, do lat 10 będą liczne nagrody rzeczowe.

W turnieju B: zwycięzcy otrzymują puchary (za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej), dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe. Dodatkowe nagrody będą dla dzieci w grupach do lat 12, do lat 10, do lat 8 wśród chłopców i dziewcząt.

Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji.

X. Zwycięzcy dotychczasowych edycji:

2012: (50 uczestników)

1. Marek Matlak

2. Piotr Jagodziński

3. Marek Czerniawski

2013: (57 uczestników)

Grupa A

1. Marek Matlak

2. Mariusz Monczak

3. Oskar Wołoch

Grupa B

1. Oskar Jarzyna

2. Mikołaj Monczak

3. Mateusz Górkiewicz

2014: (88 uczestników)

Grupa A

1. Marek Matlak

2. Krzysztof Mądrawski

3. Karol Kucza

Grupa B

1. Marek Konaszewicz

2. Oskar Tajchert

3. Joanna Krzysztofiak

2015: (101 uczestników)

Grupa A

1. Sergei Zhuck (BLR)

2. Oskar Wołoch

3. Grzegorz Murawski

Grupa B

1. Paweł Jakubowski

2. Mikołaj Stachecki

3. Cezary Piątkowski

2016: (57 uczestników)

Grupa A

1. Dariusz Bieliński

2. Bogdan Hadryś

3. Marcin Nowakowski

Grupa B

1. Mateusz Woźniak

2. Michał Malicki

3. Michał Tomczyk

2017: (71 uczestników)

Grupa A

1. Grzegorz Czachor

2. Oskar Wołoch

3. Paweł Piotrowski

Grupa B

1. Paweł Musin

2. Olaf Lewandowski

3. Dawid Świątkowski

2018: (94 uczestników)

Grupa A

1. Karol Kucza

2. Piotr Gołuch

3. Piotr Sabuk

Grupa B

1. Dominik Więcek

2. Marcel Dechnik

3. Wojciech Jabłoński

XI. Ustalenia końcowe

Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich: opiekuna, rodzica lub trenera.

Za zdolność zawodników do startu w Mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie, w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków, w trakcie Turnieju odpowiedzialny jest klub lub rodzic. Odpowiedzialności tej nie ponosi Organizator.

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach. (obowiązują przepisy szachów szybkich).

Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024