Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Przemkowski Klasyfikacyjny Turniej Szachowy z okazji XX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina
28-29 września 2019
1. Cel
Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE
2. Organizator
UKS Szach-Mat Przemków
Współorganizator : Gmina Przemków, Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie
3. Miejsce i przewidywane terminy turniejów:
Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie , ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków
28-29 września 2019 r.
4. Grupy turniejowe:
- grupa A - turniej dla zawodników z II kat. szachową oraz z rankingiem FIDE do 2199, możliwość zdobycia częściowej normy na I i II kat. oraz kandydata, turniej zgłoszony do FIDE
tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika
- grupa B ? turniej dla zawodników z IV i III kategorią szachową oraz z rankingiem FIDE do 1599
możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej, turniej zgłoszony do FIDE
tempo gry 60 minut na zawodnika
- grupa C ? zawodnicy z V kategorią i bez kategorii, możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej
tempo gry 30 minut na zawodnika
5. Harmonogram turnieju
grupa A
28.09.2019 (sobota)
do godz. 9.00 ? weryfikacja zgłoszeń
od 9.00 ? rundy I, II, III
29.09.2019 (niedziela)
od 10:00 ? rundy VI i V
grupa B
28.09.2019 (sobota)
do godz. 9:00 ? weryfikacja zgłoszeń
od 9:00 ? rundy I - IV
29.09.2019 (niedziela)
od 10:00 - runda V - VII
grupa C
28.09.2019 (sobota)
do godz. 9:00 ? weryfikacja zgłoszeń
od 9:00 ? rundy I - VI
6. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupy A i B) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie.
Zawodnik może spóźnić się 10 minut na rundę.
UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) ? nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.
7. Opłaty
Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A ? 70 zł, grupa B ? 50 zł, grupa C ? 20 zł.
Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe. Płatność gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.
Zawodnicy klubu UKS Szach-Mat Przemków ? grupa A ? 35 zł, grupa B ? 35 zł, grupa C ? 10 zł
8. Nagrody
Grupa A
Puchar za I-III miejsce
I miejsce ? 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce - 300 zł, IV miejsce ? 200 zł, V miejsce ? 100 zł
Najlepszy junior 100 zł
Najlepsza juniorka 100 zł
Grupa B
Puchar za I ? III miejsce
I - V miejsce
Suma nagród rzeczowych 500 zł
Grupa C
Puchar za I- III miejsce
I-V miejsce
Suma nagród rzeczowych 400 zł
9. Zgłoszenia
Prosimy kierować na adres: artadamek@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 782-881-652 lub w serwisach poszczególnych grup: www.chessarbiter.com/turnieje.
10. Postanowienia końcowe
- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
- dane osobowe podawane przy zapisach są potrzebne wyłącznie do organizacji i przeprowadzenia turnieju szachowego
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023