Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny
XII Turnieju im. Jana Brustmana

28 wrzesień 2019 godz. 10.00 sobota

1.Organizator:

Urząd Dzielnicy Wawer i Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Współorganizatorzy:
SP 353
UKS Gambit -Wesoła

2. Cel turnieju :
Uczczenie pamięci trenera szachowego p.Jana Brustmana
Popularyzacja szachów wśród dzieci

3. Termin i Miejsce gry
28 wrzesień 2019 godzina 10.00
SP 353 Warszawa-Wesoła ul. Cieplarniana 23

4. Warunki uczestnictwa
W głównym turnieju A mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 5-20 lat bez względu na poziom gry, początkujący mile widziani.

Dodatkowo będzie rozegrany oddzielny turniej B dla małych dzieci z rocznika 2011 młodsi.


5. Tempo gry
Turniej A
10 minut + 5 sek dodawane po każdym wykonanym posunięciu na partię dla każdego zawodnika
Turniej B dla małych dzieci
15 minut na partię dla każdego zawodnika

6. System rozgrywek
Turniej A i Turniej B zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, wg przepisów FIDE dla szachów szybkich.

Turniej A będzie liczony do rankingu FIDE Rapid .

O kolejności miejsc w zawodach decyduje ilość punktów zdobytych przez zawodnika.

W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o kolejności miejsc decydują następujące, kryteria punktacji pomocniczej:Buchholz-cut1, Buchholz, Progress, liczba zwycięstw,

Jeśli liczba uczestników w turnieju głównym będzie mniejsza niż 70 osób to organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby rund .


7. Zgłoszenia
Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest: dokonanie zgłoszenia telefonicznego 664 303 892 lub

zapis na stronie

Turniej A www.chessarbiter.com/turnieje/2019/

do dnia 27.09.2019 , oraz potwierdzenie udziału u organizatora do godz. 09.45 w dniu 28.09.2019.,

Wpisowe do turnieju A wynosi 30 zł,

Turniej B www.chessarbiter.com/turnieje/2019/

Wpisowe do turnieju B wynosi 25 zł,

Gwarantujemy udział wszystkim zgłoszonym zawodnikom przed 27.09.2019r . Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

8. Program zawodów
10.00 I runda
10.30 rozpoczecie turnieju
11.00 -14.30 rundy II ?VII
14.45 IX rundy
15.45 zakończenie turnieju

9. Nagrody i wyróżnienia
W turnieju przewidziano około 40 nagród rzeczowych w tym:
Za zjęcie I miejsca nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
Za zajęcie 2-10 miejsce cenne nagrody rzeczowe
Nagrody specjalne: w grupach wiekowych do 8 lat 10 lat,12 lat, 14 lat
Dla dziewcząt 3 nagrody,
Nagrody specjalne po 3 - dla najlepszej III kat; IVkat; Vkat, b.k.
Nagrody losowane z prawidłowych rozwiązań w tradycyjnym konkursie kombinacji min. 5
Każdy z uczestników otrzyma tylko jedną nagrodę.
W turnieju B minimum 5 nagród rzeczowych.

10. Inne
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.
Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich).
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
W miejscu gry jest zakaz używania urządzeń elektronicznych np. telefon komórkowy,tablet.
Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego
- Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach rejestracji, sprawozdawczych i promocyjno ? marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024