Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat

ELIMINACJE STREFOWE DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI
JUNIORÓW I MŁODZIKÓW NA ROK 2020
STREFA DOLNOŚLĄSKIE-LUBUSLKIEKudowa Zdrój, 11-17 października 2019

Organizator
Dolnośląski Związek Szachowy, ul. Borowska 1-3 Wrocław, biuro@dzszach.pl
Cel zawodów
wyłonienie zawodników awansujących do finałów Mistrzostw Polski Młodzików i finałów Mistrzostw Polski Juniorów do 12 i 14 lat,
popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży,
umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych rankingów i kategorii szachowych,
promocja szachów.
Termin i miejsce
11-17 października 2019 r.

Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Kościuszki 180, 57-350 Kudowa Zdrój, http://www.kudowa.st-george.pl/

Program zawodów:
11 października 2019 od godz. 16.00 - przyjazd i rejestracja zawodników.
Kolacja w godz. 18.00 ? 20.00.
Odprawa techniczna o godz. 20:30.

Zawody odbędą się na dystansie 9 rund, w układzie: 2, 1, 2, 1, 2, 1.
Rundy ranne o godz. 9.00, popołudniowe o godz. 15.00.
Zakończenie zawodów 30 minut po zakończeniu ostatniej partii.

Warunki uczestnictwa.
W eliminacjach strefy dolnośląsko-lubuskiej prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE ? posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach.

System rozgrywek.
Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego: http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/wytyczne_juniorzy_regionalne.pdf

Tempo gry: 90 minut + 30 sek./pos. na partię dla zawodnika.

Zawody zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Awans do rozgrywek finałowych w 2020 roku uzyskują:

w grupach do 9 lat po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników,
w pozostałych grupach po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy,
Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

Sędziowanie.
W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem 30 posunięcia. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

Finansowanie
Wszyscy zawodnicy opłacają opłatę organizacyjną w wysokości 60 PLN oraz opłatę rankingową PZSzach w wysokości 20 zł.

Koszt noclegów z wyżywieniem w pokojach 2-4 osobowych wynosi 95 zł za dobę,
pokoje 1-osobowe 135 zł. Dodatkowo każda osoba ma do dyspozycji 2 godziny na basenie gratis. Zgłoszenia na noclegi: Piotr Klukiewicz (tel. 724232138, biuro@dzszach.pl).

Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w pokojach 1-osobowych.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia prosimy opłacać przelewem do dnia 4.10.2019 na konto: Dolnośląski Związek Szachowy, Nr konta: 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099.

Zgłoszenia
Potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@dzszach.pl do dnia 1.10.2019 w temacie pisząc "STREFA2019?.

Nagrody
Puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 w każdej grupie turniejowej. Wszystkie dzieci otrzymają dyplom uczestnictwa i upominek.

Inne sprawy organizacyjne
Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką opiekunów przez cały czas trwania zawodów. Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, LZSzach, PZSzach i MSiT. a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023