Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XI MEMORIAŁ STANISŁAWA SOBOLEWSKIEGO
19.10.2019 r.
I. CEL
Popularyzacja pamięci o Stanisławie Sobolewskim
Wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych
II. NASZE MOTTO
Gra w szachy to ENERGIA i SUPER ZABAWA
III. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Strzelina i Ziębic
IV. PATRONAT MEDIALNY
Gazeta ?Nowiny Strzelińskie?
V. ORGANIZATOR
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjnego
Gmina Strzelin
VI. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
? Burmistrz Strzelina
? Prezes CENTRUM SPORTOWO EDUKACYJNEGO w Strzelinie
? Rodzina Sobolewskich
VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Andrzej Sobolewski ? sobol@post.pl -Tel. 503852833
VIII. MIEJSCE I TERMIN:
Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11
Termin ? 19 października 2019 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.45
IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:
OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00?10.05
I runda ? godz. 10.05-10.35
II runda ? godz. 10.40-11.10
III runda ?godz. 11.15-11.45
IV runda ? godz. 11.50-12.20
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 12.20-12.30
V runda ? godz. 12.30-13.00
VI runda ? godz. 13.05-13.35
VII runda ? godz.13.40-14.10
ZAKOŃCZNIE ok. godz. 14.30
X. SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski na dystansie 7 rund.
W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w
grupach: mężczyźni, kobiety i juniorzy do lat 18.
XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
Tempo gry: 10 min + 5 sekund na posunięcie.
W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry dla szachów szybkich.
XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, pod warunkiem opłacenia wpisowego.
Zgłoszenia do turnieju do dnia 14 października r. na sport@aquaparkstrzelin.pl lub w
serwisie turniejowym, wpłata wpisowego na konto - Strzelińskie Centrum SportowoEdukacyjne Sp. z o.o. ul. gen. L. Okulickiego 10 Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w
Strzelinie
72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem ? XI Memoriał S. Sobolewskiego Strzelin?
Zwolnieni z wpisowego GM, IM.
Wysokość wpisowego:
- dzieci i młodzież do 18 lat ? 10zł.
- pozostali - 30 zł.
- zgłoszeni w dniu zawodów - 40zł.
XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
? W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce 750zł, II miejsce - 500 zł, III miejsce 300 zł.
? W klasyfikacji kobiet : I miejsce 300 zł, II miejsce-200 zł, III miejsce 100 zł.
? W klasyfikacji juniorów (18 lat): I miejsce 150 zł, II miejsce - 100 zł, III miejsce 50 zł.
? Dla najlepszego zawodnika z rankingiem PZSzach do 1800 - 150zł
? Dla najlepszego zawodnika ze Strzelina - 150 zł
? Dla najmłodszego uczestnika - nagroda rzeczowa
? Dla najstarszego uczestnika - nagroda rzeczowa
Dyplomy za I-III miejsca we wszystkich kategoriach, puchary za czołowe miejsce
we wszystkich kategoriach, dla wszystkich dzieci przewidziano upominki
NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!
XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!!
we współpracy z Organizatorem.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Sędzia Główny Organizatorzy
Aleksander Sokólski Barbara Szczepocka
Andrzej Sobolewski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023