Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW

W SZACHACH SZYBKICH

1. CEL ROZGRYWEK

- popularyzacja szachów na Dolnym Śląsku

- aktywizacja klubów i środowisk do współzawodnictwa szachowego

2. ORGANIZATORZY

UKS Szach-Mat Przemków na zlecenie Dolnośląskiego Związku Szachowego

Gmina Przemków

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

3. TERMIN I MIEJSCE

26.10.2019

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

4. UCZESTNICTWO

W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach oraz drużyny reprezentujące inne jednostki organizacyjne np. Domy Kultury, Szkoły, LZS-y, jednostki samorządowe itp. z terenu Dolnego Śląska (klub może wystawić do 3 drużyn, a w miarę wolnych miejsc 4 drużyny). Zawodnik zarejestrowany w klubie zarejestrowanym w DZSzach może reprezentować tylko barwy swojego klubu chyba, że klub wyrazi udokumentowaną zgodę na reprezentowanie innej jednostki.

5. SYSTEM ROZGRYWEK

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 10 min + 5 sek. na ruch. Kojarzenie będzie wykonywane według punktów meczowych. Numery startowe przydziela się według następujących kryteriów: średni ranking międzynarodowy FIDE w szachach szybkich (w przypadku zawodnika bez rankingu FIDE przyjmujemy ranking 1000) 4 zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie. O kolejności decydują: suma dużych punktów, suma małych punktów, wynik na szachownicach. O kolejności na szachownicach decydują: liczba zdobytych punktów, wynik procentowy, średni ranking przeciwników.

Organizator zapewnia sprzęt oraz salę do udziału 30 drużyn. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. (pierwszeństwo mają pierwsze drużyny, następnie kolejne itd.). Zgłoszenia drużyn na adres e-mail: artadamek@wp.pl do dnia 23.10.2019 (składy imienne do 24.10). Po tym terminie sędzia zweryfikuje startujące drużyny.

Serwis rozgrywek: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/tdr_5238/

UWAGA!

Drużyny, które zgłoszą się do dnia 21.10.2019 otrzymają od organizatora bezpłatny obiad! Dotyczy tylko zawodników.

6. SKŁAD DRUŻYNY

Drużyny składają się z 4 osób:

1 sz. Junior do lat 18 (ur. 2001 i młodsi)

2 sz. Junior do lat 14 (ur. 2005 i młodsi)

3 sz. Junior do lat 10 (ur. 2009 i młodsi)

4 sz. Juniorka do lat 18 (ur. 2001 i młodsza)Na szachownicy juniorów mogą występować juniorki. Nie ma zawodników rezerwowych a kolejność zawodników zgłoszonych podczas zapisów nie może ulec zmianie.

Do zawodów zostaną dopuszczone drużyny tylko w pełnych składach.

7. WPISOWE

Wpisowe od drużyny wynosi 40 zł płatne gotówką na miejscu lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Przemkowie 69 865 30004 0000 0096 7837 0002

UKS Szach-Mat Przemków, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

8. NAGRODY

Drużyny, które zajmą miejsca 1 - 3 otrzymują puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 na poszczególnych szachownicach otrzymują nagrody rzeczowe.

9. HARMONOGRAM ROZGRYWEK

Potwierdzenie udziału do godz. 10.00

10.30 uroczyste otwarcie

10:30 - 15.00 rundy I - VII

po 5 rundzie odbędzie się przerwa obiadowa (ok 30 min)

15.30 zakończenie turnieju

10. INNE

Turniej zgłoszony jest do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

Sędzia Główny: Artur Adamek e-mail: artadamek@wp.pl

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024