Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach Fischera
20.10.2019, Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze
Cel imprezy: wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w szachach Fischera, popularyzacja szachów
Fischera na Dolnym Śląsku

Organizatorzy: DZSzach, Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze, Zalesie ul. Chopina 9a

Uprawnieni do gry: mieszkańcy Dolnego Śląska oraz zawodnicy dolnośląskich klubów

Termin i miejsce: 20.10.2019, Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze, Zalesie ul. Chopina 9a

System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry: 15 min + 10 sek/ruch, obowiązują
aktualne przepisy gry FIDE dla szachów Fischera.
Losowanie pozycji startowej, będzie odbywało się przed każdą rundą drogą komputerową.
O kolejności zdobytych miejsc decydować będzie: suma zdobytych punktów, w przypadku równej
ilości punktów: system Buchholtza uśredniony, system Buchholtza pełny, progres, liczba zwycięstw,
ranking uzyskany.

Zgłoszenia: na adres sędziego głównego ? IA Michała Dzikowskiego: michal.dzikowski@tlen.pl lub za
pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie chessmanager.com.
Potwierdzanie uczestnictwa i opłacanie wpisowego na sali gry od godz. 9.00 do 9.45.
I runda rozpoczyna się o godzinie 10.00

Wpisowe: 20 zł.
Osoby niepełnosprawne 10 zł.
Zawodnicy z tytułami GM, WGM, IM i WIM zwolnieni z wpisowego.

Nagrody:
OPEN:
1 miejsce: 300 PLN + puchar
2 miejsce: 200 PLN + puchar
3 miejsce : 100 PLN + puchar
4 miejsce: 70 PLN
5 miejsce: 50 PLN
Klasyfikacja kobiet:
1 miejsce: 200 PLN + puchar
2 miejsce: 100 PLN + puchar
3 miejsce: 70 PLN + puchar

Inne:
Liczba zawodników ograniczona do: 50 (decyduje kolejność zgłoszeń)
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Dolnośląski Związek
Szachowy, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie
fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych Dolnośląski Związek Szachowy.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023