Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VII Turniej Szachowy
o Puchar Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

w Trzebnicy

09.11.2019 r.

ORGANIZATOR: Gmina Trzebnica
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
Stowarzyszenie Biały Król Wisznia Mała
GŁÓWNY SPONSOR: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

SPONSOR DODATKOWY: Restauracja Chicken World w Trzebnicy, Restauracja Oaza w Wiszni Małej

PATRONAT MEDIALNY: Panorama Trzebnicka

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 09.11.2019 r.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy,
ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica


Dojazd z Wrocławia do Trzebnicy:
- z Dworca Nadodrze, Ekspres Bus? odjazd o godz.: 8:20 i 9:20,
- z Dworca Autobusowego Centralnego ul. Sucha, PKS Wołów ? odjazd o godz.: 8:00,9:05
- z Dworca Głównego, Szynobus Koleje Dolnośląskie ? odjazd o godz.: 7:55.

GRUPY TURNIEJOWE:

W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy, którzy kochają GRĘ KRÓLEWSKĄ bez względu na posiadaną kategorię szachową oraz przynależność klubową. Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Wpisowe - 20,00 zł od uczestnika. W ramach wpisowego zapewniamy ciepły posiłek oraz kawę i herbatę na miejscu.

GRUPA A: Dla wszystkich chętnych zawodników.

GRUPA B: Dla juniorów (rocznik 2001 i młodsi) do III kategorii szachowej lub II kobiecej włącznie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 07.11.2019 r. za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie Dolnośląskiego Związku Szachowego i na stronie www.chessarbiter.com.

Ze względu na wielkość sali ilość zawodników sumarycznie w obu grupach jest ograniczona do 90. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyznaczonym terminie zapisy do turnieju będą możliwe w przypadku wolnych miejsc na liście, nawet bezpośrednio przed zawodami (do wyczerpania limitu miejsc).

PLAN TURNIEJU ? OBIE GRUPY:
09.11.2019 r.
- godz. 9.00 - 10.00 ? zgłoszenia do turnieju, potwierdzenie udziału
- godz. 10.15 - 13.30 ? 1 - 6 runda
- godz. 13.30 - 14.15 ? przerwa obiadowa
- godz. 14.15 - 16.00 ? 7 - 9 runda
- godz. 16.30 ? zakończenie turnieju

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempo 10 min + 5 sek. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze wg kolejności: 1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progress, 4) liczba zwycięstw.


NAGRODY:

TURNIEJ A:

Kategoria OPEN:

I miejsce ? 250,00 zł i Puchar, II miejsce ? 200,00 zł, III miejsce ? 150,00 zł, IV miejsce ? 100,00 zł, V miejsce ? 50,00 zł, VI miejsce ? nagroda rzeczowa,

I miejsce wśród kobiet ? 100,00 zł, II miejsce ? nagroda rzeczowa,

I miejsce wśród juniorów (rocznik 2001 i młodsi) ? 50,00 zł, II miejsce ? nagroda rzeczowa,

I miejsce w klasyfikacji niepełnosprawnych ? 100,00 zł, II miejsce ? nagroda rzeczowa.

Nagroda losowana (wśród nienagrodzonych) ? 50,00złKLASYFIKACJA MIESZKAŃCÓW POWIATU TRZEBNICKIEGO:

Zawodnicy zamieszkujący na terenie powiatu trzebnickiego:

I miejsce ? 150,00 zł, II miejsce - 100,00 zł, III miejsce ? 50,00 zł, IV miejsce ? nagroda rzeczowa,

I miejsce wśród kobiet ? 100,00 zł, II miejsce ? nagroda rzeczowa,

I miejsce wśród juniorów (rocznik 2001 i młodsi) ? 50,00 zł, II miejsce ? nagroda rzeczowa,

I miejsce w klasyfikacji niepełnosprawnych ? 100,00 zł, II miejsce ? nagroda rzeczowa.TURNIEJ B:

Za miejsca 1-5 oraz dla najlepszej dziewczyny- nagrody rzeczoweZawodnicy chcący uczestniczyć w turnieju w klasyfikacji osób niepełnosprawnych winni przedstawić do wglądu aktualny (ważny) dokument potwierdzający niepełnosprawność.
Dla wszystkich zawodników w klasyfikacji juniorów upominki od Sponsora, bez względu na wynik.

Nagrodzonym zawodnikom przysługuje tylko jedna nagroda. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas wręczania nagród.

Podczas turnieju zapewniamy uczestnikom gorące i zimne napoje.UWAGI KOŃCOWE:
Sędzia turnieju: Michał Dzikowski ? Sędzia Klasy Międzynarodowej.


Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE, organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podjęcia decyzji dotyczących spraw technicznych.

Informacje dotyczące turnieju można uzyskać:
Łukasz Butkiewicz ? 501 153 845 e-mail: butka1988@gmail.com
Marek Urban - 663 152 883; Daria Bąk - 697 176 576

Udział w Turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Gminę Trzebnica, GCKiS oraz Stowarzyszenie Biały Król Wisznia Mała (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ RODO),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatorów Turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024