Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Ogólnopolski Turniej Szachowy z Okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
REGULAMIN

1. Termin i miejsce
Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego 25,
11 listopada

2. Cele turnieju.
- popularyzacja gry w szachy na terenie Skarżyska-Kamiennej i okolic
- umożliwienie podniesienia i zdobycia rankingu FIDE w szachach szybkich
- uczczenie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

3. Warunki uczestnictwa.
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni zawodnicy po opłaceniu wpisowego w wysokości 25 zł (zawiera opłatę rankingową ? 2,50 zł od zawodnika).
Zgłoszenia należy dokonywać na stronie chessarbiter.com, u Sędziego Głównego (kontakt w pkt. 9) lub u Dyrektora Turnieju Katarzyny Tambor (nr tel. 606 535 505) w terminie do 7 listopada. Po tym terminie wpisowe wzrasta o 10 zł. Ostateczne potwierdzanie zgłoszeń i opłata wpisowego zgodnie z harmonogramem. Zawodnicy, którzy potwierdzą swój udział po zamknięciu listy startowej zostaną dopuszczeni do gry po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Sędziego Głównego.

4. System rozgrywek i tempo gry.
9 rund, system szwajcarski, tempo gry: 10 minut + 5 sekund na każde posunięcie

5. Harmonogram turnieju.
Poniedziałek, 11 listopada
Potwierdzanie zgłoszeń od 10:00 V runda 13:40
Zamknięcie listy startowej 10:40 VI runda 14:20
Odprawa techniczna, otwarcie 10:45 VII runda 15:00
I runda 11:00 VIII runda 15:40
II runda 11:40 IX runda 16:20
III runda 12:20 Zakończenie ok. 17:00
IV runda 13:00
Harmonogram może ulec zmianie w przypadku szybszego rozgrywania poszczególnych rund.

6. Kryteria ustalania miejsc.
- suma punktów
- Średni Buchholz
- Buchholz
- liczba zwycięstw
- Sonneborn-Berger

7. Nagrody.
I miejsce 150 zł + puchar
II miejsce 100 zł + puchar
III miejsce 60 zł + puchar
IV miejsce 50 zł
V miejsce 40 zł
VI ? X miejsce Nagroda rzeczowa
Najlepszy junior U18 Nagroda rzeczowa
Najlepszy junior U14 Nagroda rzeczowa
Najlepsza zawodniczka Nagroda rzeczowa
Nagroda specjalna za najwyższy przyrost rankingu FIDE Nagroda rzeczowa

Dyplomy dla wszystkich nagrodzonych zawodników. Nagrody nie są dzielone. Jeden zawodnik
może otrzymać maksymalnie dwie nagrody.
Pula nagród gwarantowana przy udziale min. 25 zawodników.

8. Przepisy gry.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE (z 1 stycznia 2018) i postawa fair play.
Zawodnikom wolno posiadać na sali gry wyłączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne pod warunkiem, że to urządzenie będzie umieszczone w osobnej torebce lub innym pakunku zawodnika.
Jeżeli nie będzie budził wątpliwości fakt, że zawodnik posiada włączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne albo z tego urządzenia wydobędzie się w trakcie gry jakikolwiek dźwięk, zawodnik przegrywa partię.
Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 5 minut w stosunku
do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy (decyduje wskazanie zegara kontrolnego), przegrywa partię.
W turnieju będą stosowane wytyczne FIDE dotyczące dopingu elektronicznego ? Anty-Cheating Guidelines.
Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

9. Sędziowanie.
Sędzią Głównym jest Aleksander Kędzierski, sędzia szachowy klasy państwowej (P),
nr licencji 07300142, nr telefonu: 667 831 320, e-mail: a.kedzierski@onet.pl

10. Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że
? Administratorem danych osobowych zawodników jest Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą w Skarżysku ? Kamiennej przy ul. Słowackiego 25 reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej. Funkcję Inspektora ochrony danych w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej pełni Pan Michał Łabuda. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu (41) 2531482 wew. 114 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: michal@mck.skarzysko.pl
? Dane osobowe zawodników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju.
? Zawodnik posiada prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 2) usunięcia danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania; 4) wniesienia sprzeciwu; 5) cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zawodnik uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących zawodnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
? Podanie przez zawodnika danych osobowych jest dobrowolne.
Jednocześnie informujemy, że akceptując ten Regulamin, zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, w tym na wykorzystanie wizerunku i partii w celu promocji szachów przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

11. Postanowienia końcowe.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione.
O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu
z Dyrektorem Turnieju.

https://mck.skarzysko.pl/wydarzenia-mck-top/konkursy/warcaby-szachy/1797-otwarty-ogolnopolski-turniej-szachowy-w-szachach

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024