Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin VIII Turnieju Szachowego

z okazji Święta Niepodległości

pod honorowym patronatem

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak

I. Cel

? uczczenie Święta Niepodległości,

? promocja województwa lubuskiego,

? zdobycie rankingu międzynarodowego FIDE w szachach błyskawicznych,

? popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

? integracja środowiska szachowego,

? propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

? rywalizacja sportowa.

II. Organizator

? Fundacja Mistrzostwa Szachowego ul. Wąska 11B/1, 65-432 Zielona Góra,

www.fundacjamszach.zgora.pl,

III. Współorganizator

? Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

? Lubuski Związek Szachowy, ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.

IV. Termin i miejsce

11 listopada 2019 r. (poniedziałek)

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 1 piętro.

Terminarz:

Godz. 11.00 ? 11.25 zapisy do turnieju z okazji Święta Niepodległości.

Godz. 11.25 ? 11.30 otwarcie turnieju z okazji Święta Niepodległości.

Godz. 11.30 ? 15.15 rundy I-IX turnieju z okazji Święta Niepodległości.

Godz. 15.30 ? 16.00 uroczyste zakończenie, rozdanie nagród i pucharów w derbach lubuskich oraz w turnieju.

V. System i tempo gry

Turnieje rozgrywane będą w dwóch grupach systemem szwajcarskim na dystansie IX rund:

Grupa A: seniorzy oraz juniorzy o rankingu krajowym 1600 lub wyższym,

Grupa B: juniorzy o rankingu krajowym 1600 lub niższym.

Juniorzy o rankingu 1600 sami decydują, w której grupie chcą zagrać.

Tempo gry P-5min+3s (5 minut na całą partię oraz dodatkowo po 3 sekundy na każde posunięcie od początku partii dla każdego zawodnika).

Turniej A będzie liczony do rankingu FIDE w szachach błyskawicznych.

VI. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zapiszą się przez Internet lub osobiście w dniu rozgrywek do godz. 10.15 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze (1 piętro).

Wpisowe: do turnieju A wynosi 25 zł, a do turnieju B ? 15 zł.

VII. Sędziowanie

Marek Matlak ? sędzia klasy międzynarodowej FIDE (FA)

Zdzisław Krzysztofiak ? sędzia klasy I

VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres sędziego zawodów: Zdzisława Krzysztofiaka na adres: krzysztofiak.zdz@interia.pl

lub telefonicznie pod numerem 509 641 130.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub miasto.

IX. Kolejność miejsc

O kolejności miejsc w pojedynczym turnieju decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:

? wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku

? wartościowanie Buchholza

? wartościowanie progresywne

? liczba zwycięstw

? losowanie

X. Nagrody

W turnieju A: zwycięzcy otrzymują 10 nagród pieniężnych (I ? 300 zł, II ? 200 zł, III ? 150 zł, IV ? 80 zł, V ? 60 zł, VI ? 50 zł, VII ? 40 zł, VIII ? 30 zł, nagroda dla najlepszej zawodniczki I ? 50 zł, senior 60+ - 40 zł).

Nagrody finansowe są gwarantowane!

Zwycięzcy otrzymują puchary (za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej), dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe. Ponadto dla najlepszych zawodniczek, najlepszych juniorów do lat 18, do lat 14, do lat 12, do lat 10 będą liczne nagrody rzeczowe.

W turnieju B: zwycięzcy otrzymują puchary (za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej), dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe. Dodatkowe nagrody będą dla dzieci w grupach do lat 12, do lat 10, do lat 8 wśród chłopców i dziewcząt.

Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji.

Przewiduje się nagrodę lub upominek dla wszystkich uczestników turniejów A i B.

XII. Ustalenia końcowe

Osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie turnieju pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich: opiekuna, rodzica lub trenera.

Za zdolność zawodników do startu w Mistrzostwach oraz ich ubezpieczenie, w szczególności od następstw nieszczęśliwych wypadków, w trakcie Turnieju odpowiedzialny jest klub lub rodzic. Odpowiedzialności tej nie ponosi Organizator.

Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach. (obowiązują przepisy szachów błyskawicznych).

Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024