Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


?Przez szachy do patriotyzmu i od patriotyzmu do szachów?
?Dolina Krzemowa nad Mleczną?
PREAMBUŁA
Kazimierz Prokulski urodził się w 1880 r. w Parszowie koło Skarżyska. Studiował w Odessie na Akademii . Podczas pierwszej wojny światowej służył pod dowództwem Józefa Dowbór-Muśnickiego. W tej jednostce inżynieryjnej dosłużył się stopnia pułkownika. Po rozwiązaniu I Korpusu Polskiego wrócił z żoną do Radomia i tu rozpoczął pracę przy projektowaniu licznych budowli: przy pl. Konstytucji 6, budynek dawnej kliniki, na rogu ul. Traugutta i Moniuszki.
Prokulski zwyciężył w konkursie (1921 r.) na pomnik dla żołnierzy poległych w Lesie Konstantynowskim, przygotował też projekt pomnika upamiętniającego bitwę pod Olszynką Grochowską. Według jego planów wybudowano także mauzoleum Dionizego Czachowskiego obecnie stoi przy ul. Malczewskiego. Prokulski przyczynił się także do przebudowy licznych kościołów w okolicach Radomia i w samym mieście - m.in. św. Trójcy (przekształcenie cerkwi w świątynię rzymskokatolicką).
Dziełem życia Prokulskiego miało stać się Muzeum Ziemi Radomskiej. Po odzyskaniu niepodległości, jeszcze w 1918 r., polskie władze Radomia zwróciły się do Prokulskiego z prośbą o opracowanie projektu przebudowy gmachu cerkwi (dziś kościół garnizonowy) na muzeum regionalne. Już po miesiącu projekt był gotów. Ostatecznie jednak plany przekształcenia cerkwi w muzeum upadły. Miejsce cerkwi zajął kościół garnizonowy. Tymi pracami także kierował Prokulski. Na jego koncie są także inne obiekty zaprojektowane dla Radomia:
-Zakłady Metalowe, czyli dawny Zakład Zbrojeniowy "Państwowa Wytwórnia Broni", które powstały w latach 1923-1926.
-Kamienica Wrońskiego, Pl. Konstytucji 3 Maja ,Mauzoleum Czachowskiego
-Łaźnia - przebudowana z rogatki miejskiej.
Opatentował też kilka wynalazków: żebrowej betonowej ściany z izolacją powietrzną i granulowanego żużlu wielkopiecowego, ściany z betonu żwirowego i porowatego z izolacją powietrzną. Zmarł w 1952 r.


Regulamin


IV Otwartego Ogólnopolskiego Memoriału Szachowego Pracowników
Firm Budowlanych, Przemysłu Materiałów Budowlanych, Przemysłu Drzewnego i Leśnego im. architekta Kazimierza Prokulskiego.
Radom, 09-10.11.2019 r.

Celem turnieju jest:
- uczczenie pamięci ?Budowniczego Radomia?
? integracja pracowników firm budowlanych, przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu drzewnego i leśnego oraz studentów, uczniów szkół budowlanych, członków szachowych klubów budowlanych,
? promocja szachów w środowisku pracowników firm budowlanych, przemysłu drzewnego i leśnego, studentów, uczniów szkół budowlanych i członków szachowych klubów budowlanych
? promocja kampanii społecznych ?Dolina Krzemowa nad Mleczną? oraz ?Przez szachy do patriotyzmu i od patriotyzmu do szachów?.

1. Organizatorzy: Kapituła Kultury Szachowej, Uczniowski Klub Sportowy ?Roszada Radom?, Akademia Szachowa Marka Niedźwieckiego, przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Radomskiego Samorządu Obywatelskiego.

2. Patronat Honorowy objęli:
-Adam Struzik ? Marszałek Województwa Mazowieckiego
-Zdzisław Sipiera ? Wojewoda Mazowiecki
-Radosław Witkowski ? Prezydent Miasta Radomia
-Marek Suski ? Poseł na Sejm RP
-Kinga Bogusz ? Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
-Jarosław Kowalik ? Prezes Radomskiego Samorządu Obywatelskiego

3. Miejsce rozgrywek: Turniej zostanie rozegrany w dniach 09-10.11.2019 r. w Radomiu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68.

4. System rozgrywek: Grupa ?A? 5 rund z tempem P-90 ? (uczestnikami mogą być zawodnicy z polskim rankingiem od 1700 do 2000)
Grupa ?B? 7 rund z tempem P-60 ? (uczestnikami mogą być zawodnicy z polskim rankingiem od 1000 do 1700)
Dopuszcza się inny system rozgrywek, w zależności od liczby zgłoszeń. W Grupie ?A? można wypełnić normy na kategorie centralne; zawodnik uzyskuje bezterminową ? normy klasyfikacyjnej na kategorię pierwszą lub kandydata na mistrza za uzyskany wynik rankingowy PZSzach odpowiednio 2000 lub 2200 dla mężczyzn i 1800 lub 2000 dla kobiet:
http://pzszach.pl/strona-glowna/komisje-pzszach/komisja-ewidencji-klasyfikacji-i-rankingu/#page_komisja_ekir1
zaś w grupie ?B?? okręgowe.

5. Zgłoszenia: Należy przesłać w terminie do dnia 07.11.2019 r. poprzez stronę internetową:
Grupa ?A? http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7895/registration_form.html?l=pl
Grupa ?B? http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_3076/registration_form.html?l=pl
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, dokładną datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową, ranking FIDE. Można również zarejestrować się za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając ww. dane na adres: uks.roszada@gmail.com , tel. kontaktowy: 507-434-079
Liczba miejsc w turniejach jest ograniczona ? decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnik będzie zarejestrowany na liście startowej po wpłaceniu wpisowego z dopiskiem ?Darowizna na cele statutowe UKS Roszada? na konto :
PEKAO SA II O/Radom 02 1240 3259 1111 0010 1286 5311

6. Opłata startowa:
Grupa ?A? seniorzy: 40 zł, juniorzy: 20 zł
Grupa ?B? seniorzy: 20 zł, juniorzy: 10 zł
Emeryci, renciści oraz leśnicy i członkowie rodzin leśników są zwolnieni z opłaty startowej. Dodatkowa opłata zawodników niezrzeszonych w klubach zarejestrowanych w PZSzach wynosi 5 zł. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w dniu zawodów wpłacają wpisowe 50% wyższe.

6. Program
- 9.11.2019 r. 9:00 - 9:20 ? weryfikacja zgłoszeń, 9:30 ? odprawa techniczna, 9:50 ? uroczyste otwarcie turnieju,
10:00 pierwsza runda. Poszczególne rundy będą rozgrywane runda po rundzie.
-10.11.2019 r. początek o godzinie 9:00.
10.11.2019 r. ok. godz. 15:00 ? uroczystość zakończenia turnieju, wraz z wręczeniem nagród.

7. Nagrody : Grupa ?A? za zajęcie I miejsca ? puchar, medal, 250 zł
II miejsce : puchar, medal, 200 zł
III miejsce: puchar, medal, 150 zł Za miejsca od IV do XV nagrody rzeczowe.
Grupa ?B?: za I, II i III miejsce puchary medale i nagrody rzeczowe. Za miejsca od IV do X nagrody rzeczowe.
Nagrody specjalne w Grupie ?A? i ?B? puchary dla najlepszego zawodnika z Radomia, najlepszego juniora, najlepszej juniorki, najlepszego juniora z Radomia, najlepszej juniorki z Radomia, najmłodszego zawodnika i najstarszego zawodnika. Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy. Pula nagród może ulec zwiększeniu.

8.Pozostałe przepisy: W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE, według aktualnego ?Kodeksu Szachowego? Polskiego Związku Szachowego.
O kolejności zajętych miejsc w turnieju decyduje ilość zdobytych punktów, zaś w przypadku równej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje punktacja dodatkowa według następującej kolejności:
? Buchholz średni,
? Buchholz,
? liczba zwycięstw,
? progress.
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi: 20 minut. Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej ? przegrywa partię walkowerem. Zawodnicy prowadzą zapis partii.

Niniejszy turniej jest przedsięwzięciem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Na sali gry obowiązują zasady dobrego zachowania, umożliwiające zawodnikom bezproblemowe rozegranie partii. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien m.in., w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju, zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.
Szachiści wyrażają zgodę na udostępnienie dokumentacji fotograficznej do celów promocyjnych. Fotografowanie jest dozwolone przez pierwszych pięć minut każdej rundy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. W przypadkach spraw nieuregulowanych regulaminem lub związanych z jego interpretacją, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Turnieju (w sprawach organizacyjnych).
W sprawach spornych zostanie powołana komisja w składzie: Sędzia Główny, przedstawiciel organizatora, przedstawiciel uczestników (niebędący stroną sporu).
Zawodnicy, którzy dopuścili się łamania postanowień regulaminu we wcześniejszych turniejach, nie będą dopuszczani do gry w kolejnych ich edycjach.
Uczestnicy rozgrywek ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia noclegu, ani wyżywienia. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Współpraca: - Conwex Serwis www.conwex.pl
- Virgo Poligrafia www.virgo.net.pl
- Biuro Rachunkowe Mirosława Siczek

10. Sponsorzy: - MK Janusz Domagała sp. j.
-MK KOMINY JANUSZ DOMAGAŁA
-Andrzej Prokulski

11. Patronat Medialny: Dwutygodnik Twój Radom, Wiadomości Radomskie WR 26-600 , Głos Obywatelski.

Radom, 27.09.2019 r. Dyrektor Turnieju

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024