Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I OTWARTE MISTRZOSTWA
POWIATU ZĄBKOWICKIGO
w szachach szybkich
Ziębice 16.11.2019 roku


REGULAMIN
I. Cel zawodów:
? popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
? wyłonienie najlepszych zawodników zgłoszonych do Turnieju,
? integracja poprzez sport.
II. Miejsce i termin:
Turniej odbędzie się w Sali Widowiskowej w Ziębickim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ziębicach, 16 listopada 2019 r. (sobota) o godz. 10.00. Otwarcie turnieju I runda: o godz. 10.00 Zakończenie turnieju około: godz. 15.00. Rejestracja zawodników 9.30 ? 9.50.

III. Organizatorzy:
Przedszkole Na Orlej Polanie, Urząd Miejski w Ziębicach, Starostwo Powiatowe oraz Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach i Ziębickie Centrum Kultury.

IV. Sędzia Główny: Piotr Klukiewicz

V. Uczestnictwo:
Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach wiekowych:
Grupa A ? MŁODZIK (do 9 lat)
Grupa B ? JUNIOR MŁODSZY (do 14 lat)
Grupa C ? OPEN

VI. Zgłoszenia:
? poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.chessarbiter.com;
? telefonicznie, sms lub e-mail (szczególnie grupowe) z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer szkoły/przedszkola lub nazwa klubu, kategoria szachowa. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail: olga.lisowska@gmail.com
? zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 15.00
? Potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.30 do godz. 9.50 w dniu zawodów przed wejściem na salę gry.


VII. Przepisy gry
? Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
? Tempo gry grupa A i B: 15?
? Tempo gry grupa OPEN: 10? + 5??
? Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw.
? Zawodnik może spóźnić się 5 minut na rundę.
? Osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców w grupach A i B, w grupie C klasyfikacja wspólna, dodatkowo nagrodzona będzie najlepsza zawodniczka.

VIII. Wpisowe: każdy zawodnik wnosi opłatę w wysokości 15 zł. Zgłoszenia w dniu zawodów 30 zł. Wpisowe płatne przy rejestracji w dniu zawodów.
IX. Nagrody:
Grupy A i B ? miejsca I ? III pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe,
Grupa C ? miejsca I ? III pamiątkowe puchary, dyplomy, nagrody finansowe:
I miejsce ? 300 zł, II miejsce ? 200 zł, III miejsce ? 100 zł,
I miejsce wśród kobiet ? 200 zł.
NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO RAZ. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy i niespodzianki.
X. Sprawy organizacyjne i inne.
? sprzęt szachowy zapewnia organizator,
? ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
? parking bezpłatny przy sali gry,
? bezpośrednio po zakończeniu ostatnich partii odbędzie się ogłoszenie wyników i dekoracja,
? zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
? rodzice i opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju,
? w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt od godz. 8.00-15.00 Przedszkole Na Orlej Polanie tel.748191365


Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników sprawozdawczość DZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych dla potrzeb organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024