Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej klasyfikacyjny na III, II i I kobiecą kategorię szachową

ORGANIZATOR : Zespół CEKDiM, MDK Kopernik,

CEL TURNIEJU:
-popularyzacja sportu szachowego i podnoszenie umiejętnościszachowych dzieci i młodzieży
-umożliwienie młodym szachistom zdobywania kategorii szachowych

MIEJSCE ZAWODÓW:MDK Kopernik, ul. Kołłątaja 20, Wrocław , (obok dworca PKP)

SYSTEM ROZGRYWEK:Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi
60 min na partię dla każdego zawodnika

TERMINARZ:16-17. listopad. 2019 r.
16.11(sobota) rozegrane zostaną rozegrane rundy I-IV.
Potwierdzenie zgłoszeń w godz. 9:00 -9:20.
I runda ?początek godz. 9:30, kolejne rundy będą rozpoczynać się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej rundy.
17.11 rundy V -VII. Początek V rundy godz. 9.30. Zakończenie turnieju 15 minut po rozegraniu ostatniej partii.

WARUNKI UCZESTNICTWA:W turnieju może uczestniczyć młodzież szkolna ( ranking 1250-1700 )

WPISOWE:30 PLN

ZGŁOSZENIA:e-mail: j.zyla@poczta.fmlub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.
Liczba miejsc ograniczona do 30 osób ?decyduje kolejność zgłoszeń.

NAGRODY:
Miejsca 1-3 : puchary.
Miejsca 1-6 : dyplomy.
Puchar dla najlepszej dziewczynki
Dla wszystkich słodkie upominki.

SĘDZIOWANIE:
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejachdecyduje ilość zdobytych punktów,
a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przezZespół CEKDiM (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych Zespół CEKDiM

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023