Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej klasyfikacyjny na V i IV kategorię szachową

ORGANIZATOR : Zespół CEKDiM, MDK Kopernik,

CEL TURNIEJU:
- popularyzacja sportu szachowego i podnoszenie umiejętności szachowych dzieci i młodzieży
- umożliwienie młodym szachistom zdobywania kategorii szachowych

MIEJSCE ZAWODÓW:  MDK Kopernik, ul. Kołłątaja 20, Wrocław , (obok dworca PKP)
 
TERMINARZ: 
16 listopad 2019 r.
Potwierdzenie zgłoszeń w godz. 9:00 - 9:45.
I runda ? początek godz. 10:00. Zakończenie turnieju około 14:00.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkolna, bez kategorii lub z V kategorią
 
WPISOWE: 
20 PLN
 
ZGŁOSZENIA: 
e-mail: jzyla@mdk.wroclaw.pl
lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.
Liczba miejsc ograniczona do 40 osób ? decyduje kolejność zgłoszeń.
 
SYSTEM ROZGRYWEK: 
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, tempo gry wynosi
30 min na partię dla każdego zawodnika
 
NAGRODY:
Miejsca 1-3 : puchary.
Miejsca 1-6 : dyplomy.
Puchar dla najlepszej dziewczynki.
Dla wszystkich słodkie upominki.

SĘDZIOWANIE:
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Zespół CEKDiM (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych Zespół CEKDiM

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024