Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI RP ? OPEN FIDE.Turniej z cyklu Grand Prix ZZSzach1. Organizator:? Uczniowski Klub Szachowy ?SKOCZEK?,

? Choszczeński Dom Kultury,

? Zachodniopomorski Związek Szachowy.2. Współorganizatorzy:? Miasto i Gmina Choszczno

? Starostwo Powiatowe w Choszcznie3. Termin i miejsce:? Turniej rozegrany zostanie w dniu 16 listopada 2019 r. (sobota)

? Miejsce gry: Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17.

? Początek gier - godz. 10.00.

? Potwierdzanie obecności w godzinach 9:00 ? 9:45.4. Zgłoszenia i uczestnictwo:? Zgłoszenia przyjmowane będą :

a) przez internet na serwerze Chessarbiter Pro :

b) drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl ,

c) osobiście w dniu imprezy w godz. 9:00 ? 9:45 .

? Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.

? Liczba miejsc ograniczona do 120. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuścić większą liczbę uczestników wyłącznie za zgodą Sędziego głównego.

? Osoby wcześniej zapisane, które zrezygnują z udziału w turnieju, a nie wycofają swojego zgłoszenia najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju, ani nie poinformują w inny sposób Sędziego głównego, nie zostaną dopuszczone do następnego turnieju organizowanego przez klub UKSz SKOCZEK, w którym będą chciały wziąć udział, o czym zostaną powiadomione drogą mailową.

? Osoby z zagranicy zobowiązane są do posiadania CODE FIDE.5. Wpisowe do turnieju:? Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę K-R FIDE) :? seniorzy (rocznik 1997 i starsi) : 20,00 zł ;

? juniorzy (rocznik 1998 i młodsi) oraz seniorzy pow. 65 lat ( rocznik 1952 i starsi ) :15,00 zł;

? zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno: 15,00 zł.

W przypadku zapisów na sali gry wpisowe wzrasta o 10 zł.6. System rozgrywek:? Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe ;

? Tempo gry- 10 minut + 5 sekund na partię dla zawodnika ;

? Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.7. O kolejności miejsc decyduje kolejno:? liczba zdobytych punktów,

? Buchholz Cut-1

? pełny Buchholz,

? liczba zwycięstw

? bezpośredni pojedynek8. Nagrody:? Puchary i nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników.

? Nagrody rzeczowe za miejsca IV-XII w kategorii OPEN.

? Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 12.

? Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 18.

? Nagroda rzeczowa dla najlepszej juniorki.

? Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna.

? Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.

? Nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora 65+.Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji. W przypadku wysokiej frekwencji pula nagród może ulec zwiększeniu.9. Sprawy sędziowskie:? Sędzia główny- NA Oskar Rosłon, sędzia klasy państwowej.

? Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

? Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.

? Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.

? Uczestnik będący w stanie po użyciu alkoholu, będzie natychmiast usunięty z turnieju przez Sędziego głównego, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .

? Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

10. Uwagi końcowe:? Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

? Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

? Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.

? Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

? Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.

? Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.

? Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023