Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN

CYKLU GRAND PRIX TORUNIA FUNDACJA IN SPE
NA ROK 2019/2020
W SZACHACH SZYBKICHPatronat honorowy ? Michał Zaleski, Prezydent Torunia1. ORGANIZATOR:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej ?Dom Harcerza" w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 7

Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń

Fundacja In Spe Toruń

2. CELE:

popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

wyłonienie mistrzów Torunia na rok 2020 w kategorii OPEN, junior i młodzik

3. TERMINY:

Turnieje w ramach cyklu Grand Prix będą rozegrane w następujących terminach:

Początek rozgrywania poszczególnych turniejów - godzina 10.00.

19 października 2019

23 listopada 2019

7 grudnia 2019

4 stycznia 2020

1 luty 2020

7 marca 2020

4 kwietnia 2020

9 maja 2020

20 czerwca 2020

Zgłoszenia i potwierdzanie obecności na Sali gry do godz. 9.45. Zawodnicy, którzy przybędą po tej godzinie rozpoczynają grę od drugiej rundy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych rund.

4. MIEJSCE GRY:

Sale pracowni szachowej, języków obcych i sala Kominkowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej ?Dom Harcerza" w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 7.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Grupie A OPEN może uczestniczyć każdy bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć, kto dokona zapisu oraz uiści opłatę startową.

W Grupie B - mogą wziąć udział juniorzy do lat 15.

Zgłoszenie udziału do turnieju za pośrednictwem internetowej strony turniejowej na Chessarbiter ( preferowane ).

Zgłoszenia można dokonać także kontaktując się z organizatorem Tomaszem Śliwickim, tel. 501-121-652

Wyjątkowo w przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gry w godzinach 9.15-9.45 wraz z powiększonym wpisowym.

6. SYSTEM ROZGRYWEK:

GRUPA A ( OPEN):

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Turnieje co do zasady będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, ale w wyjątkowych przypadkach z powodu braku uprawnionego arbitra zawody nie będą zgłoszone o czym zawodnicy zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni przed planowanym turniejem.

Tempo gry: 15 minut dla zawodnika lub 10 minut + 5 sekund w przypadku pozyskania zegarów elektronicznych.

GRUPA B ( dzieci i młodzież do lat 15 ):

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

7. OCENA WYNIKÓW:

Miejsca w każdym turnieju ustalane będą na podstawie ilości zdobytych punktów, w razie ich równości o kolejności decydują:

Buchholz Cut-1

pełny Buchholz

liczba zwycięstw

bezpośredni pojedynek.Miejsca w całym cyklu będą ustalane na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników w kolejnych rundach z odrzuceniem wyniku jednej najgorszej rundy.

Jeżeli po ostatniej rundzie finałowej, dwóch względnie kilku zawodników danej grupy wiekowej uzyska tę samą ilość punktów, to o kolejności zajętych miejsc zadecyduje: wyższe miejsce zajęte w rundzie finałowej.

8. OPŁATY STARTOWE:

Wpisowe do turnieju dla osób zgłoszonych za pomocą formularza Chessarbiter wynosi:
Grupa A ( OPEN ):

Senior 20 zł

Junior 15 zł

Wpisowe do Grupy B ( dzieci i młodzież do lat 15 )wynosi 10 zł

Wpisowe dla zawodników zgłaszających się dopiero na sali gry wynosi 25 zł
( zarówno dla juniorów jak i seniorów ).

W przypadku niezgłoszenia Turnieju OPEN do FIDE wpisowe zmniejsza się o 5 zł.9. NAGRODY:

GRUPA A OPEN:

W każdym turnieju w Grupie A OPEN najlepsi otrzymają nagrody finansowe ( I miejsce- 100 zł, II miejsce 80 zł, III miejsce 60 zł, najlepszy junior ( do 18 lat ) 50zł, najlepszy młodzik ( do lat 15 ) 40 zł, najlepsza kobieta 20zł ).

Nagrody rzeczowe dla juniorów.

GRUPA B ( dzieci i młodzież do 15 lat ):

Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W CAŁYM CYKLU:

W finale podsumowującym całość turnieju organizator ufunduje puchary dla zwycięzców poszczególnych grup i przynajmniej po trzy dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zwycięzcy cyklu w Grupie A ( OPEN ) otrzymają trzykrotność nagród w każdym turnieju, tj. ( I miejsce- 300 zł, II miejsce 240 zł, III miejsce 180 zł, najlepszy junior 150zł, najlepszy młodzik 120 zł, najlepsza kobieta 60zł )

W turnieju B ( dzieci i młodzież do lat 15 ) nagrody dla najlepszych juniorów do lat 10 i do lat 15 ? osobno dla juniorów i juniorek.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązują przepisy FIDE w szachach szybkich;

W każdym turnieju ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń;

Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu;

Zawodnicy zagraniczni w turnieju OPEN muszą posiadać CODE FIDE.KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:

1. Uczestnicy turnieju udzielają zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w turnieju, zgodnie z celami statutowymi Organizatora (m.in. publikacja na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w prasie)

2. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UKS OPP Toruń na potrzeby organizacji turnieju.SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024