Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XV Ogólnopolski Turniej Szachowy
o Puchar Związku Banków Polskich
Warszawa, 24 listopada 2019 r.
§1 CEL
Celem głównym Turnieju jest popularyzacja sportu szachowego wśród pracowników banków,
instytucji międzybankowych i innych podmiotów sektora finansowego. Pozostałe cele:
? wyłonienie spośród uczestników Indywidualnego Mistrza Instytucji Bankowych
i Międzybankowych,
? wyłonienie Młodego Mistrza,
? wyłonienie Drużynowego Mistrza Instytucji Bankowych i Międzybankowych,
§2 ORGANIZATOR
Na wszystkich etapach przygotowań i realizacji Turnieju, organizatorem jest Związek Banków Polskich.
§3 TERMIN I MIEJSCE
Turniej rozegrany zostanie 24 listopada 2019 roku, w siedzibie Klubu Bankowca,
w Warszawie przy ul. Smolnej 6.
§4 WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach:
- Turniej Główny ? w którym mogą wziąć udział pracownicy:
? banków,
? instytucji międzybankowych,
? Ministerstwa Finansów,
? innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, towarzystw
ubezpieczeniowych),
? innych podmiotów współpracujących z sektorem bankowym,
- Turniej Młodych Mistrzów ? w którym mogą wziąć udział dzieci pracowników, do lat 18 (decyduje rok urodzenia - 2001 i młodsi):
? banków,
? instytucji międzybankowych,
? Ministerstwa Finansów,
? innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, towarzystw
ubezpieczeniowych),
? innych podmiotów współpracujących z sektorem bankowym,
którzy zgłoszą się (prześlą formularz zgłoszeniowy) do dnia 15 listopada 2019 roku, do godz. 1500 na adres e-mail: biuro@klubbankowca.com.pl .

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie opłaty turniejowej w wysokości:
? Turniej Główny - 60,00 PLN brutto od osoby,
? Turniej Młodych Mistrzów - 30,00 PLN brutto od osoby, do dnia 20 listopada 2019 r. na rachunek Związku Banków Polskich PKO BP SA XV Oddział,
02 1020 1156 0000 7202 0008 6215 z dopiskiem ?SZACHY?.
§5 SYSTEM I TEMPO GRY
Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Kojarzenie
komputerowe programem ChessArbiter. Tempo gry 12?+2?? dla zawodnika.
§6 KOLEJNOŚĆ MIEJSC
1. Kolejność indywidualna
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
a) wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
b) wartościowanie Buchholza
c) wartościowanie progresywne
d) liczba zwycięstw
e) losowanie
2. Kolejność drużynowa
O kolejności miejsc w klasyfikacji drużynowej decyduje suma zdobytych punktów, wg poniższej punktacji za miejsca, przez trzech najlepszych zawodników reprezentujących daną instytucję w Turnieju Głównym, trzech najlepszych reprezentantów danej instytucji w Turnieju Młodych Mistrzów i punkty dodatkowe za liczbę reprezentantów danej instytucji: 0 pkt. za 1-3 zawodników instytucji, 1 pkt. za 4-8 zawodników instytucji i 3 pkt. za 9-12 i 5 pkt. za 13 i więcej zawodników instytucji.
Punktacja za miejsca w Turnieju Głównym na strzonie or
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI-XVII XVIII-IXX XX-XXI XXII-XXIV XXV-XXX
26 24 22 19 17 16 15 14 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punktacja za miejsca w Turnieju Młodych Mistrzów
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII od XVIII
14 12 10 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
a w przypadku jej równości kolejno:
a. suma zdobytych punktów, wg poniższej punktacji za miejsca, przez trzech najlepszych zawodników reprezentujących daną instytucję w Turnieju Głównym,
b. wyższe miejsce zawodnika w Turnieju Głównym,
c. wyższe miejsce zawodnika w Turnieju Młodych Mistrzów,
d. większa liczba zawodników reprezentujących daną instytucję w Turnieju Głównym,
e. większa liczba zawodników reprezentujących daną instytucję w obu turniejach.
§7 NAGRODY
Za miejsca I -III (indywidualnie) i dla najlepszej zawodniczki zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast w kategorii drużynowej, puchar za zwycięstwo.
§8 TERMINARZ RUND
10.00? 10.30 potwierdzenie uczestnictwa
10.30? 10.45 odprawa Techniczna
11.00- 14.10 I-V runda
14.10-14.40 przerwa (poczęstunek)
14.40-1700 VI-IX runda
17.20 ogłoszenie wyników, zakończenie
§9 USTALENIA KOŃCOWE
1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry FIDE A.4. .
2. Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 10 min powoduje przegraną.
3. Na sali gry obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów.
4. Zadzwonienie podczas turnieju telefonu może zostać ukarane porażką zawodnika.
5. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
6. Udział w turnieju, wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i
reklamy działań Organizatorów, Partnerów i Sponsorów Turnieju.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
8. Wszyscy zawodnicy Turnieju Młodych Mistrzów muszą przebywać na zawodach pod
opieką pełnoletnich osób towarzyszących.
9. Transmisja z turnieju na stronie: szkolaszachowa.waw.pl
10. Sędzią głównym jest pan Andrzej Szewczak (tel. 602 646 556).
11. Kontakt do organizatora:Klub Bankowca Związku Banków Polskich
ul. Smolna 6; tel. 22 828 14 12, e-mail: biuro@klubbankowca.com.pl .
Klub Bankowca
Związek Banków Polskich
Warszawa

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023