Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich
Legnica, 30 listopada 2019 r.
www.pucharwojewody.legnica.pl

Cel imprezy:
Wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, popularyzacja szachów w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

Organizator:
KSz Miedź Legnica, Urząd Miasta Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy.

Uprawnieni do gry:
Mieszkańcy Dolnego Śląska (zameldowani na stałe) lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

Termin i miejsce:
30 listopada 2019 r. (sobota), LETIA BUSINESS CENTER Legnica ul. Rycerska 24


System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski 9 rund, tempo gry ? 10 min + 5 sek/pos. dla zawodnika.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

Zgłoszenia:
Na adres sędziego głównego rafal@siwik.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy https://chessmanager.com/pl/tournaments/5708612892622848/ do dnia 27 listopada 2019 r. godz. 20:00. Po tym terminie wpisowe zostaje zwiększone o 10 zł.
Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 9.00 do 9.45.
I ? runda rozpoczyna się o godz. 10.00.

Wpisowe:
20 zł dla osób zgłoszonych do 27.11.2019, 30 zł dla osób zgłoszonych po terminie.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

Nagrody:
a) główne:
I m. ? 600 zł, II m. ? 400 zł, III m. ? 300 zł, IV m. ? 200 zł, V m. ? 150 zł, VI m. ? 100 zł, VII-X ? 50 zł.
b) kobiety:
I m. ? 150 zł, II m. ? 100 zł, III m. ? 50 zł przy udziale minimum 6 zawodniczek.
c) zawodnicy o rankingu od 1700 do 2000 FIDE
I m. ? 100 zł, II m ? 70 zł, III m ? 50 zł
d) zawodnicy o rankingu od 1301 do 1699 FIDE
I m. ? 100 zł, II m ? 70 zł, III m ? 50 zł
e) zawodnicy o rankingu do 1300 FIDE lub bez rankingu FIDE
I m. ? 100 zł, II m ? 70 zł, III m ? 50 zł
Zawodnik ma prawo do jednej nagrody ? wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej (wg. powyższej kolejności).

Inne:
Liczba miejsc ograniczona do 120 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez K.Sz. Miedź Legnica (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych K.Sz. Miedź Legnica.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023