Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Szachowego

o puchar prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" 2019Cele turnieju

Popularyzacja gry w szachy w środowisku.

Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Propagowanie zasad fair ? play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).

Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze"

Miasto Oleśnica

UKS "Pogoń Oleśnica"

Czas i miejsce turnieju

Turniej odbędzie się 30 listopada 2019 r. od godz. 10.00 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" ul. Kochanowskiego 5 56-400 Oleśnica

Uczestnicy

W turnieju może uczestniczyć każdy

W turnieju planowany jest podział na następujące kategorie:

Kategoria Juniorzy ? do 16 roku życia

Kategoria Amatorzy- bez przynależności klubowej, bez rankingu i bez kategorii szachowej

Kategoria Open ? zawodnicy zrzeszeni w klubach (posiadający ranking)

Uczestnicy zgłaszają się do turnieju 30 listopada 2019 r. u sędziego głównego przed turniejem, lub za pomocą formularza programu ChessarbiterTerminarz rozgrywekOtwarcie zawodów: godz. 10.00?10.15Rundy od 1 - 9 od 10:15 do 14:45Zakończenie turnieju ok. godz. 15:00Zasady gry

Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy tempie 10 minut +5 sekund na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:

- Średni Buchholz,

- Buchholz,

- Ilość zwycięstw,

- Progres

Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny ? Artur Paprocki.

Nagrody

? W klasyfikacji juniorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa? W klasyfikacji amatorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
? W klasyfikacji graczy klubowych : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa? Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobietyPostanowienia końcowe, sprawy organizacyjne:- sprzęt szachowy zapewnia organizator- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie- rodzice i opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju- udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników sprawozdawczość, a także zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych dla potrzeb organizatora- bezpośrednio po zakończeniu ostatnich partii odbędzie się ogłoszenie wyników i dekoracja- nagrodzonym można być tylko raz- w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: 662-219-475- ostateczna interpretacja regulaminu zależy od organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024