Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XII TURNIEJ GWIAZDKOWY 2019

TURNIEJ W RAMACH CYKLU GRAND PRIX ZZSZACH

?

REGULAMIN

?

Organizatorzy:MOSiR Kamień Pomorski.

Kamieński Dom Kultury,

Zachodniopomorski Związek Szachowy.Miejsce turnieju:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wolińska 9 72-400 Kamień Pomorski

III.???Uczestnictwo:
Turniej odbędzie się?30 listopada 2019 r. ( sobota ) w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, Wolińska 9 Kamień Pomorski

Początek turnieju o godzinie 10:00.

Potwierdzanie obecności w dniu turnieju i wpłata wpisowego w godzinach 9.00-9.45.

Prawo gry ma każda osoba, bez względu na wiek, przynależność klubową, płeć, miejsce zamieszkania itd. po opłaceniu wpisowego.

Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:
za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro.
na adres e-mail sędziego głównego: roslonoskar@gmail.com

Zgłoszenia w ten sposób przyjmowane są do piątku, 29 listopada 2019 r., do godz. 18:00.

IV.??System rozgrywek i tempo gry:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

W przypadku niskiej frekwencji rozegrany zostanie systemem kołowym.

Tempo gry: 10 minut + 5 sekund dla zawodnika.

Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.V.??Wpisowe:

?

Każdy zawodnik biorący udział w turnieju ma obowiązek opłacić wpisowe. Wysokość wpisowego jest następująca:

Seniorzy

20 złotych

Juniorzy do lat 18

15 złotychWpisowe płatne gotówką w dniu turnieju, podczas weryfikacji listy startowej.

Wpisowe dla zawodników, którzy nie zarejestrowali się wcześniej, w terminie i w sposób określony w III., będzie powiększone o 5 zł.

?

VI.??Nagrody:

Za zajęcie miejsc I-VI w kategorii OPEN;

Za zajęcie miejsc I-III w kategorii juniorów do lat 10;

Za zajęcie miejsc I-III w kategorii juniorów do lat 14;

Za zajęcie miejsc I-III w kategorii juniorów do lat 18;

Dla najlepszej kobiety;

Dla najlepszego zawodnika z Kamienia Pomorskiego;

?

VII.?Uwagi sędziowskie:

Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.

Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.

?

VIII.?Postanowienia końcowe:

Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.

Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników klubowych odpowiadają kluby delegujące lub opiekunowie prawni.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

Ostateczna interpretacja zapisów tego regulaminu należy do Organizatora.

?Komitet Organizacyjny

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023