Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Szachowy Turniej Czekoladowy na kategorie PZSzach

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN:
1 grudnia 2019 r. (niedziela)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych (urodzone w 2005 r. i później).

PROGRAM ZAWODÓW:

Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.

I runda ? początek godz. 10:00.

Zakończenie turnieju około 14:00.WPISOWE:
- 20 PLN

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com - http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6772/index.html?l=pl

- SMS: 604 51 45 45, e-mail: marek.scisly@vp.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz grupę startową),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim.

Turniej na dystansie 5-7 rund, tempo gry wynosi 20 min na partię + 10 sek./ruch.

Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.

Turniej zgłoszony do klasyfikacji PZSZACH.

SĘDZIOWANIE:

W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje czekoladę. trzech najlepszych zawodników oraz jedna najlepsza nienagrodzona dziewczynka otrzymują nagrody książkowe

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc dla obu grup w sumie ograniczona jest do 50 osób ? decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN;

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024