Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 2019

OPEN I JUNIOR


REGULAMIN

I. Cele turnieju:
? Promocja Królewskiej Gry.
? Promocja gminy Choszczno.

II. Organizatorzy:
? Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno- www.skoczek.choszczno.pl
? Choszczeński Dom Kultury
? Rada Osiedla nr 1 w Choszcznie

III. Termin i miejsce:
? Turniej odbędzie się 7 grudnia 2019 roku (sobota) w Choszczeńskim Domu Kultury ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

? Weryfikacja zgłoszeń i opłacenie wpisowego w dniu turnieju w godzinach 9:00-9:45.

? Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godzinie 10:00.

? Turniej Mikołajkowy zostanie rozegrany w dwóch grupach:
a) OPEN dla wszystkich chętnych
b) JUNIOR dla juniorów do lat 14 i maks. IV kategorią szachową.

IV. Wpisowe do turnieju:
? Wpisowe wynosi :
W turnieju OPEN:
Seniorzy - 20zł,
Juniorzy do lat 18 i seniorzy pow. 65 lat - 15zł,
( wpisowe zaiwera opłatę klasyfikacyjno-rankingową FIDE )
W turnieju JUNIOR:
10 zł - wszyscy chętni;

V. System rozgrywek i tempo gry:

OPEN
? System szwajcarski na dystansie 9 rund.
? Tempo gry: 10 minut + 5 sekund dla zawodnika;
? Turniej zgłoszony do FIDE.

JUNIOR
? System szwajcarski na dystansie 7 rund
? Tempo gry: 30 minut dla zawodnika.
? Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.

VI. Nagrody:

OPEN
? Puchary i nagrody finansowe za miejsca I-III;
? Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X;
? Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w kategorii junior do lat 10, 14 i 18;
? Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety;
? Nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora 65+;

JUNIOR
? Puchary za zajęcie miejsc I-III;
? Nagrody rzeczowe za miejsca I-X;
? Słodki upominek dla każdego;


VII. Uwagi końcowe:
a) Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
b) Zawodnicy biorą udział w turnieju pod opieką osoby pełnoletniej; organizator nie pełni roli opiekuna.
c) Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.
d) Dozwolone jest posiadanie wyłączonego urządzenia elektronicznego przy sobie.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zawodnika.
f) Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
g) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
h) Zastrzega się możliwość zmian w regulaminie.

Komitet organizacyjny
Zarząd UKSz Skoczek Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024