Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR BURMISTRZA POLKOWIC ŁUKASZA PUŹNIECKIEGO


ORGANIZATOR:
- KS Górnik Polkowice
- Urząd Gminy w Polkowicach
- Rada Sołecka w Suchej Górnej
- Polkowickie Centrum Animacji

TERMIN I MIEJSCE:
22 grudnia 2019r. godz. 10:00,
Sucha Górna, ul. Sportowa 7 (świetlica)

SYSTEM I TEMPO ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund
Tempo gry: 10 min + 5 sek. za ruch
Zakończenie około 14:00.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach:
- Grupa Open,
- Grupa A: uczniowie klas I-III SP i młodsi,
- Grupa B: uczniowie klas IV-VIII SP.
W przypadku niższej frekwencji grupy mogą zostać połączone.
Zgłoszenia do turnieju przez stronę: www.chessarbiter.com, do dnia 20.12.2019r.
Potwierdzenie udziału i ewentualne zapisy w przypadku wolnych miejsc w dniu zawodów do godz. 9:40.
Wpisowe we wszystkich grupach ? 5zł, z wyłączeniem zawodników KS Górnik Polkowice.

NAGRODY:
Za zajęcie miejsc I-III we wszystkich grupach dyplomy, medale i puchary.

SĘDZIOWANIE, PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego.
W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników o kolejności końcowej decydują następujące kryteria oceny: Buchholtz średni, Buchholtz pełny, liczba zwycięstw, progress, wynik bezpośredniego pojedynku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Uczestnicy Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Dzieci podczas trwania turnieju muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów.
- Zapewniamy napoje i poczęstunek dla uczestników.
- Dodatkowe informacje: tel.601767580 - Jarosław Werner.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz niezbędnych zmian.

Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/678 z dnia 27.04.2016 r. a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku w formie analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.

ZAPRASZAMY!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023