Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY 2020


Organizator:
? Centrum Kultury w Polkowicach

Termin i miejsce:
? 12 stycznia 2020 r. godz. 10:00
Centrum Kultury, Polkowice ul. Skalników 4

Zasady uczestnictwa:
? W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni którzy zgłoszą się do dnia 10 stycznia przez stronę: www.chessarbiter.com lub telefonicznie: 669 959 753.
? Potwierdzenie udziału i ewentualne zapisy w przypadku wolnych miejsc w dniu turnieju do godz. 9:45.

System i tempo rozgrywek:
? Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
- Grupa A (OPEN),
- Grupa B (uczniowie Szkół Podstawowych i młodsi).
? System szwajcarski 7 rund, w przypadku mniejszej frekwencji turniej zostanie rozegrany systemem kołowym lub grupy zostaną połączone.
? Tempo gry: 5 min. + 5 sekund za ruch
? Zakończenie około godz. 13:30

Nagrody:
? Nie jest to turniej dla ?łowców nagród? można nawet stracić przy spotkaniu wolontariuszy WOŚP ;)
? W grupach A i B (klasy I-III i IV-VIII) tylko dla najlepszych puchary i dyplomy.

Sędziowanie, przepisy gry i ocena wyników:
? Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego.
? W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej graczy o kolejności końcowej decydują następujące kryteria oceny: Buchholtz średni, Buchholtz pełny, liczba zwycięstw, progress, wynik bezpośredniego pojedynku.
W przypadku turnieju kołowego Berger, bezpośredni pojedynek.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz niezbędnych zmian.
Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/678 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku w formie analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.

Zapraszamy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024