Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KARNAWAŁOWY TURNIEJ SZACHOWY

O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


XI Grand Prix Gór Świętokrzyskich w szachach szybkich

Komunikat organizacyjny ? turniej 11.Organizatorzy

Świętokrzyski Związek Szachowy

Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach2. Patronat honorowy

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Prezydent Miasta Kielce

Starosta Powiatu Kieleckiego3. Patronat medialny

Media regionalne

3. Cel rozgrywek
Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Integracja środowiska szachowego oraz promocja szachów w szkołach4. Termin i miejsce, harmonogram

Zawody rozegrane zostaną w dniu 18.01.2020 r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 32 w Kielcach, os. Barwinek 31. Szczegółowych informacji udziela: Anna Karyś, tel. 502541696, ania.kary@wp.plHarmonogram turnieju:

8.45 -9:30 - Zapisy i weryfikacja

9:45 - Odprawa techniczna

10:00 - Oficjalne otwarcie turnieju. Wręczenie nagród finałowych X Grand Prix Gór Świętokrzyskich

10:15 ? 13.00 Rundy I-VI

13.00 ? 14.00 przerwa obiadowa; występy taneczne uczniów SP 32; POKAZ ŻYWYCH SZACHÓW

14.00 ? 15.00 Runda VII-VIII

15.00 ? występ zaproszonego gościa Maksyma Rzemińskiego. Absolwent SP nr 32, wybitny pianista, Laureat Konkursu Chopinowskiego, w 2017 r. wyróżniony przez Ministra Kultury odznaczeniem ?Zasłużony dla Kultury Polskiej?, Człowiek Roku 2019 w kategorii Kultura w Kielcach i w województwie świętokrzyskim

15.20-15.50 Runda IX

Ok. godz.16.00 uroczyste zakończenie turnieju5. Wytyczne turnieju

a) Warunki uczestnictwa i opłaty

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy szachiści, którzy potwierdzą swój udział, zgłaszając się do turnieju w terminie do 15.01.2020 r. (www.chessarbiter.com; biuro@szszach.pl)

Wpisowe do turnieju:

OPEN 25 zł (w tym opłata FIDE) , Junior 15 zł, Młodzik 10 zł.

Uczniowie SP nr 32 zwolnieni z wpisowego

b) System rozgrywek ? system szwajcarski na dystansie 9 rund.

Tempo gry - 15 minut dla zawodnika.

c) Nagrody w turnieju

Grupa OPEN

I ? 250 zł +puchar + dyplom

II ? 150 zł + puchar + dyplom

III ? 100 zł + puchar + dyplom

IV ? 50 zł + dyplom

Najlepsza kobieta 50 zł + puchar + dyplom

Dodatkowa klasyfikacja w grupie Open

Najlepszy zawodnik:

do rankingu 1800 ? 100 zł + dyplom

do rankingu 1600 ? 50 zł + dyplomGrupa JUNIOR ? do lat 16 (nagrody przydzielane są oddzielnie dla chłopców i dziewcząt)

I ? Nagroda rzeczowa + puchar + dyplom

II ? nagroda rzeczowa + puchar + dyplom

III ? nagroda rzeczowa + puchar + dyplomGrupa MŁODZIK do lat 10 (nagrody przydzielane w podgrupach do lat 8 i 10 ? oddzielnie dla chłopców i dziewcząt)

I ? nagroda rzeczowa + puchar + dyplom

II ? nagroda rzeczowa + puchar + dyplom

III ? nagroda rzeczowa + puchar + dyplomDodatkowa klasyfikacja dla uczniów Sp nr 32:

Klasy 1-3 ? dla 3 najlepszych chłopców i 3 najlepszych dziewczynek ? pamiątkowe statuetki

Klasy 4-8 ? dla 3 najlepszych chłopców i 3 najlepszych dziewczynek ? pamiątkowe statuetkiWszyscy uczestnicy turnieju otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy, a dla najmłodszych uczestników drobne upominki.6. Sędziowanie i organizacja

Sędziów w turnieju powołuje organizator. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE według kodeksu szachowego. Nie obowiązuje aneks "G". Sprzęt szachowy zapewnia organizator.7. Ubezpieczenie

Wszyscy zawodnicy niepełnoletni muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących. Za ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące lub rodzice. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca lub rodzic.8. Przepisy końcowe

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

Biorąc udział w turnieju uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na:

? utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

? korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,

? przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

Organizator ? Świętokrzyski Związek Szachowy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023