Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


SENIOR CUP 2020

SZKLARSKA PORĘBA, 19-26.01.2020
MIĘDZYZDROJE, 1?10.05.2020
DĄBKI K. DARŁOWA, 11?20.08.2020

1. CELE
v Popularyzacja szachów wśród seniorów
v Turystyka w najbardziej znanych polskich uzdrowiskach: Szklarska Poręba, Międzyzdroje, Dąbki k. Darłowa

2. ORGANIZATORZY
v Klub Szachowy Stilon Gorzów Wlkp.
v Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR SP 3 Bogatynia
v Agencja 64 PLUS

SENIOR CUP składa się z trzech turniejów, rozgrywanych w dwóch kategoriach wiekowych: 55-64 lata oraz 65 i powyżej. Klasyfikację generalną wygrywa zawodnik, który w swojej grupie wiekowej uzyskał największą liczbę punktów z dwóch turniejów (najsłabszy wynik jest odrzucany) oraz w dalszej kolejności najwyższą sumę w punktacji pomocniczej w turniejach liczonych do ogólnej klasyfikacji, w kolejności: wartościowanie średnie Buchholza, wartościowanie pełne Buchholza, liczba zwycięstw.

Zawodnicy mogą również uczestniczyć tylko w jednym z turniejów.

3. MIEJSCE I TERMIN
v 19-26.01.2020 ? kompleks ?KRÓLOWA KARKONOSZY?, ul. Słowackiego 11a w Szklarskiej Porębie. http://www.krolowakarkonoszy.pl/
v Przyjazd w dniu 19.01.2020 od godz. 14:00 - odprawa techniczna o godz. 20:00

4. ZGŁOSZENIA
v Zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać - wyłącznie drogą elektroniczną - na adres kierownika turnieju Waldemara Gałażewskiego, e-mail: w.galazewski@gmail.com

z dopiskiem ?SENIOR CUP ? Szklarska Poręba?. W zgłoszeniu należy określić potrzeby dotyczące zakwaterowania i wyżywienia.

v Bliższych informacji udziela: Waldemar Gałażewski tel. 600-952-587 po 15:00

v Ostateczny termin zgłoszeń upływa dn. 05.01.2020.5. SYSTEM ROZGRYWEK

v Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych, zgłoszonych do oceny rankingowej FIDE:

v Kategoria wiekowa 55-64 lata

v Kategoria wiekowa od 65 lat

v Grupy grają na dystansie 9 rund w układzie: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Rundy pojedyncze rozgrywane będą o godz. 15:00. Podwójne o 9:00 i 15:00. Zakończenie turnieju o godz. 14:00. Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie.6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIAv 100% wpisowego przeznaczone jest na nagrody finansowe.

v Nagrody otrzymuje minimum 15% uczestników.

v I nagroda w obu grupach wiekowych ? 40% kwoty wpisowego.

v Wysokość pozostałych nagród (w tym dla najlepszej kobiety) zostanie podana po odprawie technicznej.

v Puchary, dyplomy.Nagroda Główna: zwycięzcy całego cyklu w obu grupach wiekowych honorowani będą bezpłatnym pobytem (zakwaterowanie i wyżywienie) w trzech turniejach cyklu SENIOR CUP w roku 2021.7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIEv Ośrodek Wypoczynkowy Królowa Karkonoszy i Halny, ul. Słowackiego 11a w Szklarskiej Porębie.

v Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje Waldemar Gałażewski (kontakt jak w pkt. 4)

v Koszt pobytu w Ośrodku (trzy posiłki) w pokojach 2-3-4 osobowych i typu studio 2+2 (łazienki i TV) wynosi 90 zł od osoby za 1 dobę. Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby wynosi 630 zł.

v Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 135 zł za 1 dobę.

v Wszystkie pokoje z łazienkami, TV i dostępem do Internetu.8. Wpisowe do turniejów:
v GM, WGM - zwolnieni; IM, WIM ? 50 zł; pozostali ? 100 zł.
v Opłata rankingowa PZSzach. ? 20 zł.
v Wpłaty należności na konto Klubu Szachowego STILON:

83 1090 1900 0000 0001 4125 2331 lub gotówką w biurze zawodów.

v Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku - na wskazane konto - w wysokości 300,00, do dnia 05.01.2020.9. Imprezy Towarzyszące
v Wycieczka po Szklarskiej Porębie z przewodnikiem
v Turniej szachów błyskawicznych
v Wieczorek taneczny

10. SPRAWY RÓŻNE
v Organizator zapewnia bufet kawowy podczas rund turniejowych.
v Planowana jest transmisja on-line z pierwszych 5 szachownic w każdej grupie.
v Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
v Od decyzji sędziego rundowego można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.
v Ośrodek Wypoczynkowy KK i Halny nie zabezpiecza własnej opieki medycznej. W mieście Szklarska Poręba znajdują się placówki opieki medycznej (również w pobliskiej Jeleniej Górze).
v Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.


Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacją wyników, sprawozdawczością i z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

Kierownik zawodów ? Waldemar Gałażewski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023