Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny
"XVII Mityngu Szachowego o puchar Burmistrza Wielunia"

Patronat: Burmistrz Miasta Wielunia Pan Paweł Okrasa

Organizatorzy: UKS ?Piątka Wieluń? na zlecenie Gminy Wieluń,
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu.

Termin: 8 - 9 lutego 2020 r. (harmonogram w załączeniu).

Miejsce: sala Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu, ul. Traugutta 38

Cel turnieju: popularyzacja sportu szachowego, umożliwienie podjęcia sportowej rywalizacji przez szachistów Ziemi Wieluńskiej i innych ośrodków szachowych, zdobycie V i IV kategorii szachowej.

System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe przy użyciu programu Chessarbiter, klasyfikacja końcowa ustalana będzie wg kryteriów: liczba zdobytych punktów, M-Buch., Buch., Progres, liczba zwycięstw.

Grupy turniejowe:
grupa A - seniorzy oraz wszyscy juniorzy i juniorki z rankingiem min.1600 oraz powyżej lat 16; w drodze wyjątku (decydują organizatorzy)
- także juniorzy i juniorki z rankingiem min.1400;
dziewięć rund, P-30 (trzydzieści minut na zawodnika)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_489/

grupa B - juniorki i juniorzy z rankingiem 1250 - 1400 ? do lat 16; dziewięć rund, P-30 (trzydzieści minut na zawodnika)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_490/

grupa C - dzieci (dziewczęta i chłopcy razem) o rankingu do 1200 ?
do lat 13,dziewięć rund, P-30 (trzydzieści minut na zawodnika)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_491/

Sędziowanie: Waldemar Wolniaczyk

Wpisowe: seniorzy 35 zł, juniorzy 25 zł płatne w dniu rozpoczęcia turnieju.
Uwaga!!! W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają posiłki: w sobotę (bułka+herbata) i w niedzielę (obiad)

Nagrody i wyróżnienia: puchary (w każdej grupie 3 męskie i żeńskie),
dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników
w każdej grupie turniejowej wyodrębnione zostaną dwie grupy nagrodowe - męska i żeńska.

Zgłoszenia: w terminie do 6 lutego 2020 r. do godziny 22:oo przyjmuje Pan Waldemar Wolniaczyk tel. 606-657-793 lub pocztą elektroniczną na adres:wwolniaczyk@gmail.com lub bezpośrednio na strony szachowe chessarbiter podane przy grupach turniejowych.

Koordynator organizacji turnieju: Waldemar Wolniaczyk, tel. 606-657-793

Przepisy: w turnieju obowiązują przepisy PZSzach.

Uwagi końcowe:
1. Odpowiedzialność za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponoszą rodzice i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane są przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie,
2. Interpretacja powyższego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów.
3. UWAGA: osoby nie zgłoszone w terminie płacą wpisowe o 10 zł. wyższe.
4. Uwaga: organizator może zmienić tempo gry na 20?+10?
5. Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć i filmów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności. Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia.

Harmonogram organizacji turnieju

8.02.2020r. - 13.00 - 13.30 - potwierdzenie obecności wpłata wpisowego, weryfikacja list startowych,
13.30 - uroczyste rozpoczęcie turnieju,
13.40 - rozpoczęcie pierwszej rundy,
15.45 - 16.15 - podwieczorek,
16.00 - 18.30 - rundy trzecia i czwarta.
9.02.2020r. - 9.30 - 12.45 - rundy piąta, szósta oraz siódma
12.45 -13.15 - obiad,
13.15 -15.30 - rundy końcowe,
15.45 - 16.30 -

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023