Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XIII MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ SZACHOWY
GÓRA ŚW. ANNY 14-23.02.2020 r.
+ kurs sędziowski
Organizator: SZKOŁA SZACHOWA ?CZARNY KOŃ?
Sponsorzy: i SZKOŁA SZACHOWA ?CZARNY KOŃ?
Fundusz nagród:
Open ?A? + Open ?B? = 33 000 PLN !!!
Open ?C? i Open ?C? bis nagrody rzeczowe

1. Cele turnieju:
- wyłonienie najlepszych szachistów,
- integracja środowiska szachowego,
- przybliżenie uczestnikom kulturowych i przyrodniczych walorów Góry Św. Anny i Gminy Leśnica.

2. Termin i miejsce:
14-23.02.2020 r., 47-154 Góra Św. Anny, Dom Pielgrzyma, al. Jana Pawła II 7, woj. opolskie.

3. Tabela grup turniejowych:
Grupa Ranking Tempo gry Wpisowe Nagrody (brutto w PLN)
Open
?A?
ELO FIDE
? 2001
90 + 30
za każdy ruch
200 PLN
(wpisowe zawiera
opłatę OK-R
i opłatę do FIDE)
I 5000 PLN + puchar
II 4000 III 3000 IV 2000 V 1000
VI 600 VII 500 VIII 400 IX 300 X 200
ELO ? 2100: I 1000 II 500 III 300
Open
?B?
ELO FIDE
? 2000
i
zawodnicy
bez
rankingu
FIDE
90 + 30
za każdy ruch
200 PLN
(wpisowe zawiera
opłatę OK-R
i opłatę do FIDE)
I 4000 PLN + puchar
II 3000 III 2000 IV 1000 V 750
VI 600 VII 500 VIII 400 IX 300 X 200
ELO ? 1800: I 500 II 250 III 150
ELO ? 1600: I 300 II 150 III 100
Klasyfikacja juniorska - ur. 2006 r. i mł.:
I nagroda rzeczowa + puchar
II nagroda rzeczowa
III nagroda rzeczowa
Open ?C? i Open ?C? bis ? dwa turnieje klasyfikacyjne (po 9 rund każdy) dla dzieci do lat 12
(rocznik 2008 i młodsi), rozegrane podczas 9-dniowego pobytu jeden po drugim.
Szczegóły w oddzielnym komunikacie organizacyjnym na serwisie chessarbiter:
Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turnieju Open ?A? uczestników z ELO ? 2000.
Nagrodzonych zostanie 10% zawodników w klasyfikacjach głównych (max. 10 nagród w Open ?A?
i max. 10 nagród w Open ?B?) oraz rankingowych (max. 3 nagrody w każdej z tych klasyfikacji
w Open?A? i Open ?B?) ? bez zmiany wysokości poszczególnych nagród widniejących
w komunikacie. Nagrody finansowe nie są łączone.
4. Zgłoszenia:
należy przesyłać do dnia 07.02.2020 r. - kontakt:
- e-mail: kontakt@czarnykon.net.pl
- Rafał Małecki tel. 691-855-524
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, klub, datę urodzenia, grupę
turniejową, dokładne informacje o zakwaterowaniu i wyżywieniu.

5. Wpisowe:
wpłaty należy dokonać w terminie od 01.01 do 07.02.2020 r. na konto organizatora.
Wpisowe wpłacane po tym terminie wzrasta o 50 %.
Numer konta: mBank 54 1140 2004 0000 3602 7709 6960
SZKOŁA SZACHOWA ?CZARNY KOŃ?, ul. Chełmońskiego 10/3, 41-902 Bytom.

6. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 60 minut.
Sędzią głównym turnieju jest IA Rafał Siwik: rafal@siwik.pl tel. 783-333-900.

7. Terminarz:
14.02.2019 r.
piątek
BIURO TURNIEJU czynne w miejscu rozgrywek od 16:00.
Przyjazd i kwaterowanie uczestników. 20:30 - odprawa techniczna.
15.02
sobota
9:45 ? uroczyste otwarcie turnieju
10:00 ? inauguracja - Turniej Blitza (do FIDE) 11 rund (zgłoszenia na chessarbiter)
16:00 ? I runda Open ?A? i Open ?B?
16.02
niedziela
9:00 ? II runda Open ?A? i Open ?B?
15:00 ? III runda Open ?A? i Open ?B?
17.02
poniedziałek
10:00 ? 13:00 kurs sędziowski
15:00 ? IV runda Open ?A? i Open ?B?
18.02
wtorek
9:30 ? 13:00 prelekcja i wycieczka z przewodnikiem: ?Kulturowe i przyrodnicze walory
Góry Św. Anny?,
10:00 ? 13:00 kurs sędziowski
15:00 ? V runda Open ?A? i Open ?B?
ok. 20:00 ? rozpoczęcie turnieju tenisa stołowego :)
19.02
środa
12:00 - 13:00 kurs sędziowski ? egzamin
15:00 - VI runda Open ?A? i Open ?B?
20.02
czwartek
9:30 ? 13:00 wycieczka do lokalnego muzeum (wystawa historyczna i przyrodnicza).
15:00 - VII runda Open ?A? i Open ?B?
21.02
piątek
15:00 - VIII runda Open ?A? i Open ?B?
22.02
sobota
15:00 - IX runda Open ?A? i Open ?B?
23.02
niedziela
9:00 - X runda Open ?A? i Open ?B?
Ok. 14:00 - zakończenie turnieju (jak najszybciej po zakończeniu ostatniej partii).

8. Zakwaterowanie i wyżywienie:
koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 14.02 do obiadu 23.02.2020 r. (ceny za osobę):
- pokój 1 os. z łazienką: 1260,00 zł,
- pokój 2, 3, 4 os. z łazienką: 990,00 zł.
Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszenia i wniesienia
opłaty za pobyt na konto organizatora w terminie od 01.01 do 07.02.2020 r.:
mBank 54 1140 2004 0000 3602 7709 6960
Uczestnicy turnieju nie korzystający z warunków pobytu zapewnionych przez organizatora turnieju
w Domu Pielgrzyma, ponoszą dodatkową opłatę organizacyjną w wysokości 300 zł. Zwolnieni z tej
opłaty są zawodnicy zrzeszeni w Opolskim Związku Szachowym. Inni zawodnicy (np. dojeżdżający)
mogą być zwolnieni z w/w opłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem turnieju.
9. Imprezy towarzyszące:
- wycieczka I z przewodnikiem: ?Kulturowe i historyczne walory Góry Św. Anny?,
- wycieczka II z przewodnikiem: ?Przyrodnicze walory Góry Św. Anny?,
- wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego (historyczna i przyrodnicza),
- warsztaty ornitologiczne dla dzieci i młodzieży (?!),
- turniej BLITZa 15.02.2020 r. godz. 10:00 (zgłoszony do FIDE),
- turniej tenisa stołowego !!! :)
- turniej ?kloca?,
- konkurs rysunkowy dla dzieci: ?Kocham szachy? :) :) :)

10. Uwagi końcowe:
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
- nagrody należy odbierać osobiście podczas zakończenia turnieju,
- niepełnoletni uczestnicy turnieju podczas jego trwania muszą znajdować się pod opieką uprawnionej
osoby dorosłej, organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów,
- zgłaszając się do turnieju uczestnicy ? zawodnicy, rodzice i opiekunowie prawni startujących osób
niepełnoletnich, trenerzy, opiekunowie, wychowawcy, osoby towarzyszące ? akceptują komunikat
organizacyjny turnieju,
- zgłaszając się do turnieju uczestnicy ? zawodnicy, rodzice i opiekunowie prawni startujących osób
niepełnoletnich, trenerzy, opiekunowie, wychowawcy, osoby towarzyszące ? wyrażają zgodę na
wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju
i imprez towarzyszących, oraz publikacji ich wyników.
- zgłaszając się do turnieju uczestnicy ? zawodnicy, rodzice i opiekunowie prawni startujących osób
niepełnoletnich, trenerzy, opiekunowie, wychowawcy, osoby towarzyszące ? wyrażają zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych,
w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych
galerii zdjęć z zawodów),
- ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora.
11. Zwycięzcy poprzednich turniejów:
- 2008 r. - GM Vadim Shishkin, - 2014 r. - IM Daniel Sadzikowski,
- 2009 r. - IM Evgeny Sharapov, - 2015 r. - Filip Cukrowski
- 2010 r. - IM Piotr Dobrowolski, - 2016 r. - IM Aleksander Hnydiuk
- 2011 r. - GM Bartłomiej Heberla, - 2017 r. - FM Aleksander Kaczmarek
- 2012 r. - GM Vladimir Malaniuk, - 2018 r. - IM Marcin Sieciechowicz
- 2013 r. - GM Vladimir Malaniuk, - 2019 r. - k Maciej Czopor
12. Mapa dojazdu: GPS: 50°27?22?N 18°10?03?E

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023