Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 7 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Z ziemi Włoskiej do Polski
pod patronatem burmistrza Marka Fedoruka


1Organizatorzy :
Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój
Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych

2Termin :
18.07.2020r
9:00-9:45 przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń
10:00-15:00 Rundy I-IX

W trakcie trwania turnieju przewidujemy krótki wykład historyczny dotyczący zwycięskiej bitwy pomiędzy polskimi ułanami z Legii Polsko-Włoskiej a wojskiem pruskim na
Czerwony Wzgórzu leżącym w gminie Szczawno-Zdrój.

3Wpisowe:
15zł od każdego uczestnika, płatne w dniu turnieju gotówką na sali gry w godz 9:00-9:45
zwolnieni z wpisowego są mieszkańcy gminy Szczawno-Zdrój oraz kuracjusze.
Zwolnieni z wpisowego są również zawonicy z szachowymi tytułami FM WFM IM WIM GM WGM.

4Przepisy gry i sędziowanie
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem gry 10min+5s/ruch
Obowiązują aktualne przepisy PZSzach
Sędzią turnieju będzie Marek Ścisły

5Miejsce gry
Hala Spacerowa Tadeusza Kościuszki, 58-310 Szczawno-Zdrój UWAGA! Gramy na świeżym powietrzu, pod zadzaszeniem, co w naszej opini jest teraz najbezpieczniejszym rozwiązaniem! Maksymalna ilość uczestników zostaje ograniczona do 60!

6Nagrody i wyróżnienia
Open
I 300zł
II 200zł
III 100zł
IV 80zł
V 70zł
VI 50zł
VII 50zł
VIII 50zł
IX 50zł
X-50zł

Zawodnicy do lat 14
I nagroda rzeczowa + puchar+medal
II nagroda rzeczowa + medal
II nagroda rzeczowa + medal

Organizatorzy przeiwdują słodkie upominki dla każdego zawodnika do lat 14
Nagrody finansowe gwarantowane przy udziale min 30zawodników.

7Przepisy sanitarno-epidemiologiczne
Organizatorzy zapewniają płyny do dezynfekcji
Każdy uczestnik, który nie posiada przeciwwskazań do noszenia maszeczki, powienien ją posiadać podczas przebywania na sali gry. Rękawiczki, nie są obowiązakowe, ale wskazane.
Każdy uczestnik, oraz osoba towarzysząca, musi podać swoje dane kontaktowe ponieważ, wymagają tego aktualne przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

8Uwagi końcowe
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do orgnizatorów
Osoby, które zdecyduja się na udziął w turnieju wyrażają zgodę na bezpłatne udostępnianie ich wizerunku w celach sprawozdawczych i marketingowych WKSz Hetman Wałbrzych

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023