Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


77 LOTTO INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH
pod honorowym patronatem
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
WARSZAWA, 20-28 lipca 2020
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. ORGANIZATOR
Polski Związek Szachowy
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Mistrzostwa zostaną rozegrane w Centrum Bankowo-Finansowym ?Nowy Świat?
(ul. Nowy Świat 6/12) w dniach 20?28 lipca 2020 roku.
3. DYREKTOR TURNIEJU
Maciej Cybulski
e-mail: m.cybulski@pzszach.pl
4. SĘDZIA GŁÓWNY
IA Aleksander Sokólski
e-mail: a.sokolski@pzszach.pl
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Listę zawodników uprawnionych określają załączniki do niniejszego komunikatu Mistrzostw.
6. ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres elektroniczny organizatora
imp@pzszach.pl oraz dokonanie opłat:
? startowej w wysokości 200 zł,
? organizacyjnej w wysokości 200 zł,
? rankingowej w wysokości 20 zł,
razem 420 zł płatne na konto PZSzach Alior Bank nr: 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827
w terminie do 10 lipca 2020, w tytule przelewu należy podać ?IMP ? imię nazwisko?.
W przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach opłaty startowa, organizacyjna
i rankingowa nie podlegają zwrotowi.
Zawodnicy rezerwowi (załącznik nr 2) potwierdzają w terminie do 10 lipca 2020 gotowość
udziału na adres elektroniczny: imp@pzszach.pl
Niepotwierdzenie gotowości udziału jest równoznaczne z rezygnacją.
7. TERMINARZ ROZGRYWEK
20.07.2020
(poniedziałek)
15:00 ? sesja zdjęciowa
17:00 ? odprawa techniczna
21.07.2020
(wtorek) 11:00 ? Uroczyste rozpoczęcie i runda 1.1
22.07.2020
(środa)
11:00 - runda 1.2
19:00 - dogrywki
- po każdej partii szachów szybkich 15 minut przerwy
- po każdej partii szachów błyskawicznych 5 minut przerwy
23.07.2020
(czwartek) 11:00 - runda 2.1
24.07.2020
(piątek)
11:00 - runda 2.2
19:00 - dogrywki
- po każdej partii szachów szybkich 15 minut przerwy
- po każdej partii szachów błyskawicznych 5 minut przerwy
25.07.2020
(sobota) 10:00 Impreza towarzysząca: turniej szachowy na świeżym powietrzu
na Mariensztacie (P-10?, pula nagród pieniężnych ? 3000 zł)
11:00 - runda 3.1
26.07.2020
(niedziela)
11:00 - runda 3.2
19:00 - dogrywki
- po każdej partii szachów szybkich 15 minut przerwy
- po każdej partii szachów błyskawicznych 5 minut przerwy
27.07.2020
(poniedziałek) 11:00 - runda 4.1
28.07.2020
(wtorek)
11:00 - runda 4.2
19:00 - dogrywki
- po każdej partii szachów szybkich 15 minut przerwy
- po każdej partii szachów błyskawicznych 5 minut przerwy
Zakończenie odbędzie się bezpośrednio po wszystkich rozstrzygnięciach.
8. SYSTEM ROZGRYWEK
Zgodnie z Regulaminem IMP zostaną rozegrane systemem pucharowym.
Każdy mecz składa się z dwóch partii rozgrywanych tempem 90 minut na 40 posunięć plus 30
minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
W wypadku remisu w meczu, zostaną przeprowadzone dogrywki:
? dwie partie tempem 15 minut + 10 sekund za każdy ruch,
? w wypadku dalszego remisu, zostaną rozegrane dwie partie tempem 5 minut +3
sekundy za każdy ruch
? w wypadku dalszego remisu zostanie zagrana jedna partia systemem armagedon.
Zawodnik grający białymi otrzymuje 5 minut, zawodnik grający czarnymi 4 minuty.
Zawodnik grający białymi musi wygrać partię, aby wygrać mecz. Zawodnik z wyższym
rankingiem ma prawo do wyboru koloru.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Za spóźnienie na rundę zostaje nałożona
kara finansowa w wysokości 300 zł. Spóźnienie powyżej 30 minut karane jest walkowerem.
9. NAGRODY
Fundusz nagród wynosi 42.000 zł
Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne za najciekawszą partię każdej rundy oraz
nagrody specjalne za najpiękniejszą partię Mistrzostw.
LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski:
I miejsce: 14.000 zł
II miejsce: 10.000 zł
III miejsce: 5.000 zł
IV miejsce: 3.000 zł
V-VIII miejsce: 1500 zł
IX-XVI miejsce: 500 zł
Uwagi:
? Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce podatek od nagród powyżej kwoty
2.000,00 zł wynosi 10%.
? Nagrody za miejsca I-III zawodnicy odbierają osobiście na zakończeniu turnieju.
10. STRONA INTERNETOWA
Strona internetowa Mistrzostw będzie dostępna pod adresem www.mp2020.pzszach.pl
Wszystkie partie będą transmitowane on-line oraz komentowane na żywo. Transmisja na
żywo zostanie również przeprowadzona z ceremonii rozpoczęcia Mistrzostw.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
? Zawodnicy nieobecni na rozpoczęciu i odprawie technicznej bez uprzedniej zgody
sędziego głównego nie zostaną dopuszczeni do zawodów. Zgoda taka będzie udzielana
tylko w wyjątkowych przypadkach losowych.
? Po zakończonej partii szachów standardowych oraz sesji dogrywkowej zawodnicy mają
obowiązek udzielić wywiadu na prośbę przedstawicieli mediów lub organizatora.
? Wszyscy uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek rozegrać wszystkie partie turnieju,
z wyjątkiem przypadku choroby zawodnika poświadczonej zwolnieniem lekarskim.
? Uczestników Indywidualnych Mistrzostw Polski obowiązuje dress-code od dnia
otwarcia do dnia zakończenia Mistrzostw.
? Zawodnicy zobowiązani są do dostępności od godziny 15:00 w dniu otwarcia
Mistrzostw do celów medialnych PZSzach i wykonania zdjęć.
? W mistrzostwach będą obowiązywały wytyczne FIDE i PZSzach w zakresie ochrony
przed dopingiem elektronicznym.
? Organizator i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych
zawartych w wytycznych Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego
w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
? Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
Załączniki:
? Załącznik nr 1 - Regulamin
? Załącznik nr 2 - Lista uprawnionych zawodników

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023