Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Adolfa Anderssena
Wrocław, 1-9.08.2020
1. Organizatorzy
? Fundacja im. Adolfa Anderssena
? Klub Sportowy AZS Wratislavia
? Dolnośląski Związek Szachowy
2. Sala Gry
Klub Sportowy AZS Wratislavia
Wrocław, ul. Na Grobli 30-32 https://g.page/azswratislavia?share
Biuro Festiwalu będzie czynne przy sali gry w sobotę 1.08.2020 od godz. 10:00
oraz w kolejnych dniach podczas trwania rund.
3. Grupy Turniejowe
Turniej i Termin Warunki uczestnictwa Wpisowe Nagrody
Wrocław OPEN A
1-8.08.2020 ELO >= 1900* 180 PLN* I ? 2500 PLN
Wrocław OPEN B
1-8.08.2020 ELO <= 2000 140 PLN I ? 1500 PLN
Wrocław OPEN Kids U14
3-7.08.2020
Turniej dla dzieci
i młodzieży do lat 14 80 PLN Nagrody rzeczowe
klasyfikacje do lat 8, 10 i 14.
Memoriał Adolfa Anderssena
9.08.2020
Bez ograniczeń
wiekowych i
rankingowych
50 PLN I ? 1200 PLN
*) Organizator może dopuścić zawodników nie spełniających kryterium rankingowego (Open A),
pod warunkiem uiszczenia wpisowego powiększonego o 50%.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM ? zwolnieni z wpisowego
W każdym turnieju nagrodzonych zostanie co najmniej 10% startujących. Wysokość pozostałych
nagród zostanie podane przed III rundą turnieju. Nagrody zostały podane w kwotach brutto.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nagrody powyżej 2000 PLN są opodatkowane
zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.
4. Przepisy turniejowe
We wszystkich turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 60 min.
Przez cały czas trwania partii zawodnikom nie wolno posiadać przy sobie urządzeń
elektronicznych, nieautoryzowanych przez sędziego. Przed rundą wyłączone telefony komórkowe
można zdeponować.
Tempo gry:
? Wrocław OPEN A, Wrocław OPEN B - 90?/40pos. + 15?/dokończenie + 30??/pos.
? Wrocław OPEN Kids - 30?+30??/pos.
? Memoriał Adolfa Anderssena - 10?+5??/pos.
Turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE: Memoriał Adolfa Anderssena (szachy szybkie),
Wrocław OPEN A i Wrocław OPEN B (szachy klasyczne).
Zawodnik ma prawo skorzystać z maksymalnie dwóch pauz półpunktowych (half-bye) w rundach
1-7. Fakt ten należy zgłosić sędziemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy.
5. Zgłoszenia
Zgłoszenia formularzem na stronie www.chessinwroclaw.pl lub mailem info@chessinwroclaw.pl
Termin zgłoszeń i wpłaty wpisowego: 19.07.2020
Wpisowe płatne po terminie lub gotówką w biurze Festiwalu jest wyższe o 20 PLN.
Liczba uczestników (jednocześnie grających) może być ograniczona zgodnie z wytycznymi
związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. Zgłoszenie uważa się
za potwierdzone po opłaceniu wpisowego i odznaczeniu tego faktu na liście startowej.
Osoby, które dokonały terminowej wpłaty wpisowego i fakt ten został odznaczony na listach
startowych nie muszą potwierdzać swojej obecności w biurze Festiwalu. W przeciwnym
przypadku należy zgłosić się do biura przed terminem zamknięcia list startowych.
Konto do wpłat wpisowego:
Fundacja im. Adolfa Anderssena, nr konta: 38 1750 0012 0000 0000 3660 7122 (Bank BNP Paribas)
6. Harmonogram Festiwalu
Wrocław OPEN A & Wrocław OPEN B
Sobota, 1.08.2020
15:00 Zamknięcie list startowych
16:15 Otwarcie turnieju
16:30 Runda 1
Niedziela, 2.08.2020 10:00 Runda 2
16:30 Runda 3
Poniedziałek,3.08.2020 16:30 Runda 4
Wtorek, 4.08.2020 16:30 Runda 5
Środa, 5.08.2020 16:30 Runda 6
Czwartek, 6.08.2020 16:30 Runda 7
Piątek 7.08.2020 16:30 Runda 8
Sobota, 8.08.2020 10:00 Runda 9
15:00 Zakończenie Wrocław OPEN

Memoriał Adolfa Anderssena
Niedziela
9.08.2020
9:30 Zamknięcie listy startowej
10:00 Otwarcie Memoriału Anderssena
10:15 ? 13:40 Memoriał Anderssena ? rundy I ? VI
15:00 ? 17:50 Memoriał Anderssena ? rundy VII ? XI
18:00 Zakończenie Memoriału Anderssena
Wrocław OPEN Kids U14
Poniedziałek,3.08.2020
9:30 Zamknięcie listy startowej
10:00 Otwarcie turnieju
10:00 ? 12:00 Runda 1
Wtorek, 4.08.2020 10:00 ? 14:00 Rundy 2-3
Środa, 5.08.2020 10:00 ? 12:00 Runda 4
Czwartek, 6.08.2020 10:00 ? 14:00 Rundy 5-6
Piątek 7.08.2020 10:00 ? 12:00 Runda 7
12:30 Zakończenie Wrocław OPEN KIDS U14
7. Postanowienia Końcowe
Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, zgodnie ustawą z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć i materiałów
filmowych, przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023