Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW MAKROREGIONALNYCH MŁODZIKÓW (8-10 LAT) W SZACHACH
SŁUBICE, 26 - 29 WRZEŚNIA 2020


1. Organizator zawodów:
? Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp. ? na zlecenie Lubuskiego Związku Szachowego

2. Cel zawodów:

? Wyłonienie zwycięzców i zawodników punktujących w MMM
? Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży
? Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych
3. Termin i miejsce:
26 -29 września 2020 - SOSiR, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice, http://www.sosirslubice.pl/
4. Program zawodów:
26.09.2020: przyjazd i zakwaterowanie zawodników od godz. 16:00.
18:00 - 19:30 ? kolacja
Odprawa techniczna o godz. 20:00 na sali gry.
27.09.2020: 08:00 - 09:00 - śniadanie
09:00 - rozpoczęcie zawodów i I runda
11:00 - II runda
13:00 - 14:00 - obiad
15:00 - III runda
18:00 - 19:00 - kolacja
28.09.2020: 08:00 - 09:00 śniadanie
09:00 - IV runda
11:00 - V runda
13:00 - 14:00 obiad
15:00 - VI runda
18:00 - 19:00 - kolacja
29.09.2020: 08:00 - 09:00 - śniadanie
09:00 - VII runda
11:30 - zakończenie
12:00 - obiad
5. Warunki uczestnictwa:
? W MMM mogą brać udział zawodnicy z roczników 2010-2012, posiadający licencję
zawodniczą PZSzach, reprezentujący województwo lubuskie i dolnośląskie.
W turnieju nie ma wpisowego.
6. System rozgrywek:
? Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Polskiego Związku Szachowego.

7. Tempo gry:

? 30min + 30s na partię dla zawodnika. Organizator planuje przeprowadzenie transmisji on- line z czołowych szachownic.
8. Sędziowanie:
? W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach.
? Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
? W zawodach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
? Sędziowie zawodów - IA Rafał Siwik i FA Tomasz Sowa.
9. Zakwaterowanie i wyżywienie:
? Koszt zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie i kolacja - szwedzki stół, obiad - serwowany) wynosi:
- pokój 2-4 os. i typu studio 2 + 2 - 95 zł x 3 doby = 285 zł
- pokój 1 osobowy - 135 zł x 3 doby = 405 zł
Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w pokojach 1-osobowych.
O przydziale poszczególnych rodzajów pokojów decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Finansowanie:
? Koszty zakwaterowania i wyżywienia opłacić można przelewem na konto Klubu Szachowego STILON: 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331 Bank Santander,
lub gotówką u organizatora.
11. Zgłoszenia:
? Zgłoszenie udziału zawodnika prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kszstilon@gmail.com do dnia 10.09.2020. Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat zakwaterowania i wyżywienia zawodników oraz opiekunów.
? Kierownik zawodów ? Aleksander Czerwoński, tel. 607 806 152
12. Nagrody:
? Puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 w każdej
grupie turniejowej. Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy.
13. Inne sprawy organizacyjne:
? Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką rodziców, lub wskazanych przez nich opiekunów.
? Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.
? SOSiR w Słubicach nie zabezpiecza własnej opieki medycznej. W mieście znajdują się placówki opieki medycznej.
? Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
? Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
? Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, LZSzach, PZSzach i MSiT i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju
? W związku z panująca pandemią koronawirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.


Prezes LZSzach Dyrektor Zawodów
Andrzej Modzelan Aleksander Czerwoński

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024