Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XII MEMORIAŁ STANISŁAWA SOBOLEWSKIEGO
10. października 2020

I. CEL
Popularyzacja pamięci o mieszkańcach Strzelina i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
Gra w szachy to ENERGIA i SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Strzelina

IV. PATRONAT MEDIALNY
Gazeta ?Nowiny Strzelińskie?

V. ORGANIZATOR
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjnego Sp. z o.o.

VI. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
- Burmistrz Strzelina i Ziębic
- Prezes Centrum Sportowo-Edukacyjnego w Strzelinie
- Rodzina Sobolewskich

VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Andrzej Sobolewski ? sobol@post.pl -Tel. 503852833

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 - Strzelin, Plac 1 Maja 10.
Termin ? 10 października 2020,
Otwarcie zawodów godz. 10.00 (potwierdzenie udziału do godz. 9.45)
Zakończenie ? ok. 14:30

IX. SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 10 min + 5 sekund.
W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry dla szachów szybkich.
W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników
w grupach: mężczyźni, kobiety i juniorzy.

X. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, pod warunkiem opłacenia wpisowego. Zgłoszenia do turnieju do dnia 7 października 2020 w serwisie turniejowym lub mailem sport@aquaparkstrzelin.pl
wpłata wpisowego na konto - Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. Ul. gen. L. Okulickiego 10 Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem ?XII Memoriał SZACHOWY Strzelin?
Zwolnieni z wpisowego GM, IM.

Wysokość wpisowego:
- Juniorzy (do lat 18) - 10zł.
- dorośli - 30 zł.
- zgłoszeni w dniu zawodów - 40zł.

XI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
W klasyfikacji generalnej: I - 750zł, II - 500 zł, III - 300 zł,
W klasyfikacji kobiet : I - 300 zł, II - 200 zł, III - 100 zł.
W klasyfikacji juniorów (do 18 lat): I - 150zł, II - 100zł, III - 50zł
Najlepszy zawodnik ze Strzelina ? 150zł
Nagroda rzeczowa dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.
Puchary i dyplomy za czołowe miejsca we wszystkich kategoriach.
Przewidziane są także upominki dla wszystkich startujących dzieci - komunikat w dniu zawodów.
NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W związku z panująca pandemią koronawirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie we współpracy z organizatorem.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Sędzia Główny
Aleksander Sokólski

Organizatorzy
Barbara Szczepocka
Andrzej Sobolewski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024